مقاله ناهنجاری های مادرزادی متعدد در گوساله (1999 سیج)

عنوان فارسی مقاله ناهنجاری های مادرزادی متعدد در گوساله
عنوان انگلیسی مقاله Multiple congenital anomalies in a calf
نمونه مقاله انگلیسی A 4-hour-old mixed-breed black heifer calf produced from in vitro fertilization and born via Caesarian section 6 days prior to the anticipated due date was euthanized because of multiple obvious congenital anomalies and an inability to stand. The number of congenital anomalies was remarkable and included anal and vulvar atresia, hypoplastic clitoral tissue, cervical block vertebrae, anotia, brachygnathia inferior, secondary cleft palate, calvarial doming with hydrocephalus and stenosis of the Sylvian aqueduct, high ventricular septal defect, rectovaginal fistula, and dermal hamartomas. Few previous reports of congenital anomalies in calves have documented the number and the severity of those seen in this calf. Because development of tissues and organs is interdependent, it is not uncommon for more than 1 anomaly to appear in an animal. In this calf, several rarely reported anomalies, such as anotia, vulvar atresia, and dermal hamartomas, were evident; these anomalies have not been previously documented in cattle.
نمونه ترجمه فارسی

یک گوساله ماده دو رگه سیاه 4 ساله در نتیجه لقاح مصنوعی در آزمایشگاه تولید شد و از طریق سزارین 6 روز قبل از تاریخ پیش‌بینی شده به دنیا آمد اما به دلیل ناهنجاری‌های مادرزادی آشکار و ناتوانی در سرپا ایستادن، معدوم شد. تعداد ناهنجاری‌های مادرزادی قابل‌توجه بود و شامل آترزی مقعدی و فرجی، هیپوپلازی بافت کلیتوریس، توده در مهره‌های گردن، آنوتیا ، کوتاهی غیرعادی فک پائین، شکاف کام ثانویه، برجستگی جمجمه به همراه هیدروسفالی و تنگی مجرای سیلویوس، نقص بالای دیواره بطنی، فیستول رکتوواژینال و هماتوم  پوستی می‌شد. چند گزارش قبلی از ناهنجاری‌های مادرزادی در گوساله‌ها، تعداد و شدت ناهنجاری‌ها را در این گوساله ثبت کرده‌اند. از آنجایی که تکوین بافت‌ها و اندام‌ها وابسته به یکدیگر هستند؛ غیرعادی نیست که بیشتر از یک ناهنجاری در یک حیوان دیده شود. در این گوساله، چندین ناهنجاری که به ندرت گزارش شده‌اند از جمله: آنوتیا، آترزی فرجی و هماتوم پوستی، آشکار شد؛ این ناهنجاری‌ها قبلا در گاو ثبت نشده بودند.

سال انتشار 1999
ناشر سیج
مجله  مجله تحقیقات تشخیصی دامپزشکی – Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
 صفحات مقاله انگلیسی 4
صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته دامپزشکی
مناسب برای گرایش آسیب شناسی دامپزشکی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته دامپزشکی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید