مقاله شرکت های چند ملیتی و سرریزهای بهره وری (2001 JSTOR)

 

 

عنوان فارسی مقاله شرکت های چند ملیتی و سرریزهای بهره وری: یک فراتحلیل
عنوان انگلیسی مقاله Multinational Companies And Productivity Spillovers: A Meta-Analysis
فهرست مطالب 1- توصیف نمونه

2- تحلیل فرا رگرسیون

3- آزمون اریبی انتشار

4- نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی This paper presents a meta-analysis of the literature on multinational companies and productivity spillovers. By collecting information from a sample of published and unpublished papers on the impact of multinational presence on domestic productivity, we investigate whether certain aspects of the study design affect the results, and whether there is publication bias in the literature. Our ®ndings show that some aspects of the empirical methods used, namely, how the presence of multinationals is de®ned, and whether cross-section or panel analysis is employed, may have an effect on the results. We also discover some evidence that there may be publication bias.
نمونه ترجمه فارسی

این مقاله یک فرا تحلیل در خصوص منابع مربوط به شرکت های چند ملیتی و سر ریز های بهره وری ارایه می کند. با جمع آوری اطلاعات از نمونه هایی از مقالات منتشر نشده و منتشر شده بر روی تاثیر حضور چند ملیتی بر روی بهره وری داخلی، ما به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا ابعاد خاص مطالعه بر روی نتایج اثر دارد یا نه و اینکه آیا یک اریبی انتشاراتی در منابع وجود دارد. یافته های ما نشان می دهد که برخی از ابعاد روش های تجربی، شیوه تعریف حضور شرکت های چند ملیتی و این که آیا مقطع عرضی یا تحلیل پانلی استفاده می شود،می تواند بر روی نتایج اثر داشته باشد ما شواهدی را یافته این که نشان می دهد ممکن است یک نوع اریبی وجود داشته باشد.

سال انتشار 2001
ناشر JSTOR
مجله  مجله اقتصادی -The Economic Journal
 صفحات مقاله انگلیسی 17
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته علوم اقتصادی و مدیریت
مناسب برای گرایش اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، مدیریت بازرگانی و بازرگانی بین الملل
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید