مقاله مدل سازی قیمت طلا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (2015 JOEBM)

عنوان فارسی مقاله مدل سازی قیمت طلا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
عنوان انگلیسی مقاله Modeling Gold Price via Artificial Neural Network
فهرست مطالب چکیده

معرفی

شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)

مدل سازی قیمت طلا

ارزیابی عملکرد مدل ها

تحلیل میزان حساسیت

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Developing a precise and accurate model of gold price is critical to manage assets because of its unique features. In this paper, artificial neural network (ANN) model have been used for modeling the gold price, and compared with the traditional statistical model of ARIMA (autoregressive integrated moving average). The three performance measures, the coefficient of determination (R2), root mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE), are utilized to evaluate the performances of different models developed. The results show that the ANN model outperforms ARIMA model, in terms of different performance criteria during the training and validation phases.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

توسعه یک مدل دقیق و صحیح برای قیمت طلا به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن برای مدیریت دارایی مهم و حساس است. در این مقاله، مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای مدل سازی قیمت طلا مورد استفاده  بوده، و در مقایسه با مدل آماری سنتی ARIMA قرار گرفته است. (اتورگرسیو یکپارچه میانگین متحرک). سه معیار اندازه گیری عملکرد مدل، تعیین ضریب (R2)، خطا جذر میانگین مربعات (RMSE)، میانگین خطا مطلق (MAE)، برای ارزیابی عملکرد مدل های مختلف توسعه یافته به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از نظر معیارهای عملکرد های مختلف در طول آموزش و مراحل اعتبار سنجی  بهتر از مدل ARIMA  رفتار میکند.

سال انتشار 2015
ناشر JOEBM
مجله  مجله اقتصاد، بازرگانی و مدیریت – Journal of Economics
کلمات کلیدی  ANN ، قیمت طلا، پیش بینی، ARIMA
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد پولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید