مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان: شناسایی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی (2014 هینداوی)

عنوان فارسی مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان: شناسایی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی
عنوان انگلیسی مقاله Mechanism of Salinity Tolerance in Plants: Physiological, Biochemical, and Molecular Characterization
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2. مکانیسم های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل شوری

2-3 تنظیم آنتی اکسیدانی تحمل شوری

2-4 نقش پلی امین ها در تحمل شوری

2-5 نقش نیتریک اکسید در تحمل شوری:

3. تنظیم رونویسی و بیان ژن تحمل شوری

4. پاسخ های پروتئومیک و متابولیک به تنش های شوری

5. مهندسی زیستی برای بهبود مقاومت به تنش شوری

6- نتیجه گیری و مسیر های تحقیقاتی آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Salinity is a major abiotic stress limiting growth and productivity of plants in many areas of the world due to increasing use of poor quality of water for irrigation and soil salinization. Plant adaptation or tolerance to salinity stress involves complex physiological traits, metabolic pathways, and molecular or gene networks. A comprehensive understanding on how plants respond to salinity stress at different levels and an integrated approach of combining molecular tools with physiological and biochemical techniques are imperative for the development of salt-tolerant varieties of plants in salt-affected areas. Recent research has identified various adaptive responses to salinity stress at molecular, cellular, metabolic, and physiological levels, although mechanisms underlying salinity tolerance are far from being completely understood.This paper provides a comprehensive review of major research advances on biochemical, physiological, and molecular mechanisms regulating plant adaptation and tolerance to salinity stress.
ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده :

شوری، یک تنش غیر زنده اصلی می باشد که موجب محدود شدن رشد و بهره وری گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا به دلیل افزایش استفاده از آب کم کیفیت برای آبیاری و شور شدن خاک می شود. سازگاری یا تحمل گیاهان به تنش شوری مستلزم صفات فیزیولوژیکی پیچیده، مسیر های متابولیک و شبکه های مولکولی و ژنی است. درک جامع شیوه پاسخ گیاهان به تنش شوری در سطوح مختلف و یک رویکرد یکپارچه ترکیب ابزار های مولکولی با فنون فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برای توسعه واریته های مقاوم به شوری گیاهان در مناطق شور ضروری است. تحقیقات اخیر، پاسخ های سازشی مختلف را به تنش شوری در سطوح مولکولی، سلولی، متابولیکی و فیزیولوژیکی شناسایی کرده اند، و این در حالی است که مکانیسم های اصلی تحمل شوری هنوز به خوبی درک نشده است. این مقاله، مرور جامعی بر پیشرفت های تحقیقاتی مهم بر روی مکانیسم های بیو شیمیایی، فیزیولوژیکی و مولکولی تنظیم کننده سازگاری و تحمل گیاهان به تنش شوری دارد.

سال انتشار 2014
ناشر هینداوی
مجله  مجله بین المللی ژنومیک – International Journal of Genomics
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته کشاورزی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی و ژنتیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید