مقاله نگاشت توابع دودویی روی کامپیوتر کوانتومی آدیاباتیک عملی (2010 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله نگاشت توابع دودویی روی کامپیوتر کوانتومی آدیاباتیک عملی
عنوان انگلیسی مقاله Mapping Binary Functions to a Practical Adiabatic Quantum Computer
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مقدمه ای بر محاسبات کوانتومی آدیاباتیک

3. جمع تعمیم یافته حاصل ضرب ها

4. یک مثال ساده

5. الگوریتم نگاشت

6. اثبات صحت و درستی الگوریتم نگاشت

7. پیچیدگی الگوریتم

8. مزایا و محاسن الگوریتم

9. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Efficiently mapping binary functions to adiabatic quantum computers is an important problem because the resulting circuits can be used as oracles in Grover’s algorithm. This paper presents a method for mapping binary functions to a two-dimensional grid of qubits with nearest neighbor interactions which is used in a prototype from D-Wave Systems. This is done by writing the binary function in a special form. This allows the binary function to be implemented by converting each gate into a 3- local Hamiltonian. These 3-local Hamiltonians are then converted into two-local Hamiltonians which are mapped to the grid of qubits.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

نگاشت کارآمد توابع دودویی (باینری) روی کامپیوترهای کوانتومی آدیاباتیک، یک مسئله مهم به حساب می آید، زیرا از مدارهای حاصله می توان به عنوان اوراکل در الگوریتم Grover استفاده نمود. این مقاله روشی برای نگاشت توابع دودویی روی شبکه دو بعدی کوبیت (بیت کوانتوم) با برهم کنش های نزدیک ترین همسایه مطرح می کند که در نمونه اولیه سیستم های D-Wave بکار برده شده است. این کار با نوشتن تابع دودویی به شکلی خاص انجام می شود. بدین طریق تابع دودویی با تبدیل هر گیت به همیلتونی 3 محلی (موضعی) پیاده می شود. سپس این همیلتونی 3 محلی به همیلتونی 2 محلی تبدیل می شود که روی شبکه کوبیت ها، نگاشته می شود.

سال انتشار 2010
ناشر آی تریپل ای
مجله  چهلمین همایش بین المللی IEEE در زمینه منطق های چندگانه – 40th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش معماری سیستم های کامپیوتری و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید