مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت (2018 امرالد)

 

 

عنوان فارسی مقاله مرتبط سازی حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم های مدیریت کیفیت
عنوان انگلیسی مقاله Linking strategic management accounting and quality management systems
نمونه مقاله انگلیسی ۱٫ Introduction

During the last few years, management accounting literature has progressively recognized the growing influence of quality management on management control systems. Nevertheless, academic studies providing guidelines for the integration of these two distinct disciplines in practice are still scarce. Due to its strategic focus, strong interaction with operational processes and direct connections with different interested parties, strategic management accounting (SMA) appears as a possible link between conventional managerial accounting practices and traditional quality programs. The present research explores the relationships between SMA and a specific quality management model: the ISO 9000 quality management system (QMS). Its main objectives are to assess the potential benefits of their joint utilization, to identify and analyze their theoretical commonalities, and to put forward an approach for their combination in practice. For this purpose, Section 2 presents a comprehensive theoretical framework on SMA, which consists of the definition of the tools it encompasses and the assessment of its current status. Similarly, Section 3 introduces some broad concepts and facts associated with the ISO 9000 QMS, covering the requirements for its implementation in organizations and its practical limitations. Subsequently, the reasons for suggesting the integration of these management innovations are introduced in Section 4, through the explanation of the potential benefits of their simultaneous application and an account of previous references to more general connections between management accounting and quality management. Finally, Section 5 provides guidelines for the effective consolidation of SMA practices and QMSs, including a detail of the theoretical links between these two models and a description of a tentative scheme for their use in conjunction.

نمونه ترجمه کامپیوتری مقدمه

در چند سال اخیر، ادبیات حسابداری مدیریت به تدریج تأثیر رو به رشد مدیریت کیفیت بر سیستم های کنترل مدیریت را به اثبات رساند. با این وجود، مطالعات علمی ارائه دستورالعمل ها برای ادغام این دو رشته مجزا در عمل هنوز کم است. با توجه به تمرکز استراتژیک خود، تعامل قوی با فرآیندهای عملیاتی و ارتباط مستقیم با اشخاص مختلف، حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) به عنوان یک پیوند ممکن بین شیوه های حسابداری مدیریتی متعارف و برنامه های کیفیت سنتی ظاهر می شود. این تحقیق ارتباط بین SMA و یک مدل مدیریت کیفیت خاص را مورد بررسی قرار می دهد: سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 (QMS). اهداف اصلی آن ارزیابی مزایای بالقوه استفاده مشترک آنها، شناسایی و تجزیه و تحلیل مشترکات نظری آنها و ارائه یک رویکرد برای ترکیب آنها در عمل است. برای این منظور، بخش 2 چارچوب نظری جامع در SMA ارائه می دهد که شامل تعریف ابزارهایی است که در آن قرار دارد و ارزیابی وضعیت فعلی آن است. به طور مشابه، بخش 3 برخی مفاهیم و حقایق مرتبط با ISO 9000 QMS را معرفی می کند که شامل الزامات اجرای آن در سازمان ها و محدودیت های عملی آن است. در ادامه، دلایل پیشنهاد یکپارچه سازی این نوآوری های مدیریتی در بخش 4، از طریق توضیح مزایای بالقوه برنامه کاربردی خود و یک گزارش از ارجاعات قبلی به ارتباطات عمومی بین حسابداری مدیریت و مدیریت کیفیت، معرفی شده است. سرانجام، بخش 5 راهنمایی هایی را برای تقویت موثر اقدامات SMA و QMS ارائه می دهد، شامل جزئیات ارتباطات نظری بین این دو مدل و توصیف یک طرح اولیه برای استفاده از آنها در رابطه.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

سال انتشار 2018
ناشر امرالد
مجله  مجله مدیریت فرآیندهای کسب و کار – Business Process Management Journal
کلمات کلیدی  مدیریت کیفیت، ایزو ۹۰۰۰، حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت استراتژیک
کلمات کلیدی انگلیسی
Quality management, ISO 9000, Management accounting, Strategic management accounting
صفحات مقاله انگلیسی 20
مناسب برای رشته حسابداری، مدیریت
مناسب برای گرایش حسابداری مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی، مدیریت کیفیت و بهره وری
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید