مقاله ارزیابی طول عمر یک سکوی دریایی چند منظوره (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ارزیابی طول عمر یک سکوی دریایی چند منظوره: ترکیبی از تولید انرژی باد و موج
عنوان انگلیسی مقاله Life Cycle Assessment of a multi-use offshore platform: Combining wind and wave energy production
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 جمع آوری اطلاعات

2.2 فهرست گیری از مدت عمر محصولات

2.2.1 توربین بادی دور از ساحل و سکوی WEC

2.2.2 ایستگاه فرعی دور از ساحل

2.2.3 کابل های ولتاژ قوی و ولتاژ متوسط

2.2.4 حمل و نقل

2.2.5 عملیات اجرایی و تعمیر و نگهداری

2.2.6 استفاده از سطح

2.2.7 طرح های پایان چرخه (EoL)

2.2.8 کیفیت داده

3. بحث و نتیجه گیری

3.1 دورنمای کلی

3.2 تحلیل طرح ها

3.3 دیگر مفاهیم غوطه وری

4.نتیجه گیری نهایی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Due to increasing demand in the use of ocean space for energy and food production, multi-purpose use of marine areas is under concern. Here, a novel semi-submersible floating platform, which unites wave and wind energy converters, is investigated in terms of environmental sustainability. LCA is a methodology, to assess environmental burdens of a product/function including all the phases it experiences, which makes it a perfect tool to determine environmental burdens of renewable energy systems due to their considerably lower impacts during operation. In this study, LCA of an energy farm, constituted of multi-use offshore platforms was executed. Results showed manufacturing of the platform is the main source of pollution. In the manufacturing phase; fixed, moving and mooring parts are the main contributors and the WECs make a minor contribution. Material consumption is the main source for burdens during the life cycle of the system hence recycling ratios considered at the end of life scenarios affect the overall results. Implementation of multi-use floating concept to different locations gives various results changing with the capacity factor and the distances. The comparison between semi-submersible system and the spar platform ended up with comparable results both in terms of environmental burdens and material consumption.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

به خاطر افزایش تقاضا در استفاده از محدوده اقیانوس برای تولید انرژی و غذا، استفاده های چند منظوره از نواحی دریایی دارای اهمیت بوده است. در اینجا، یک طرح متحرک قابل شناور جدید وجود دارد که مبدل های انرژی بادی و موجی را مرتبط نموده و برحسب قابلیت پایداری زیست محیطی بررسی شده است. LCA به عنوان روش شناسایی، برای ارزیابی ظرفیت های زیست محیطی محصول/کارایی شامل تمامی مراحلی که تجربه می نمایند، بوده است که آنها را به ابزاری عالی برای تعیین ظرفیت های زیست محیطی سیستم های انرزی تجدیدپذیر تبدیل می کند به خاطر اینکه در طول عملیات به طور قابل ملاحظه ای کمتر تحت فشار قرار گرفته اند. در این بررسی، LCA در مزرعه تولید انرژی ، تشکیل شده از سکوهای چند کاربرده بادهای غیرساحلی، اجرایی شده است. نتایج نشان داده اند که تولید این سکوها به عنوان منبع اصلی آلودگی بوده است. در مرحله تولید، قسمت های ثابت و متحرک و نقطه مهار کردن دارای سهم اصلی بوده و WEC ها دارای سهم کوچکی بوده اند. مصرف مواد به عنوان منبع اصلی برای ظرفیت ها در طول سلسله مراحل سیستم بوده و در نتیجه نسبت های بازیافت در انتهای طرح های موجود در نظر گرفته شده و تحت برخورد نتایج کلی بوده اند. پیاده سازی مفهوم شناور چندمنظوره برای موقعیت های مختلف نتایجی متفاوت را ارائه می دهد که با عامل ظرفیت و فاصله ها تغییر می نماید. مقایسه بین سیستم های نیمه شناور و سکوهای با SPAR همراه با نتایجی قابل مقایسه برحسب ظرفیت های زیست محیطی و همچنین مصرف مواد به پایان رسیده است.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مهندسی اقیانوس – Ocean Engineering
کلمات کلیدی  پلت فرم دریایی چند منظوره، انرژی باد، انرژی موج، انرژی های تجدید پذیر دریایی، ارزیابی طول عمر
 صفحات مقاله انگلیسی 14
صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی و سازه
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید