مقاله دورنمای ساختارهای زنجیره های تامین واکسن کشور GAVI (سال 2015 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله دورنمای ساختارهای زنجیره های تامین واکسن کشور GAVI و تست اثرات طراحی مجدد ریشه ای
عنوان انگلیسی مقاله Landscaping the structures of GAVI country vaccine supply chains and testing the effects of radical redesign
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2. روش ها

2.1. کشورهای واجد شرایط GAVI

2.2. قطعه بندی زنجیره های تامین کشورهای واجد شرایط GAVI توسط ساختار و مورفولوژی آن ها

2.3. مدل سازی برای شناسایی و ارزیابی طراحی های مجدد ساده ی بالقوه زنجیره تامین واکسن

3. نتایج

3.1. ساختارهای زنجیره های تامین واکسن کشورهای واجد شرایط GAVI

3.2. کشور نمونه A

3.3. کشور نمونه B

3.4. کشور نمونه C

4. بحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Background: Many of the world’s vaccine supply chains do not adequately provide vaccines, prompting several questions: how are vaccine supply chains currently structured, are these structures closely tailored to individual countries, and should these supply chains be radically redesigned? Methods: We segmented the 57 GAVI-eligible countries’ vaccine supply chains based on their structure/morphology, analyzed whether these segments correlated with differences in country characteristics, and then utilized HERMES to develop a detailed simulation model of three sample countries’ supply chains and explore the cost and impact of various alternative structures. Results: The majority of supply chains (34 of 57) consist of four levels, despite serving a wide diversity of geographical areas and population sizes. These four-level supply chains loosely fall into three clusters [(1) 18 countries relatively more bottom-heavy, i.e., many more storage locations lower in the supply chain, (2) seven with relatively more storage locations in both top and lower levels, and (3) nine comparatively more top-heavy] which do not correlate closely with any of the country characteristics considered. For all three cluster types, our HERMES modeling found that simplified systems (a central location shipping directly to immunization locations with a limited number of Hubs in between) resulted in lower operating costs. Conclusion: A standard four-tier design template may have been followed for most countries and raises the possibility that simpler and more tailored designs may be warranted.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

پیش زمینه: بسیاری از زنجیره های تامین واکسن کشورها، واکسن های کافی را تامین نمی کنند، که چندین مساله (سوال) را ایجاد می کند: اخیرا زنجیره های تامین چگونه ساختاردهی شده اند، آیا این ساختارها مناسب هریک از کشورها هستند، و آیا باید این زنجیره های تامین مجددا به صورت ریشه ای طراحی شوند؟

روش ها: ما 57 زنجیره ی تامین واکسن کشورهای واجد شرایط GAVI را بر اساس ساختار / مورفولوژی آن-ها تقسیم بندی کردیم، و آنالیز کردیم که آیا این بخش ها با تفاوت در خصوصیات کشوری مرتبط هستند یا نه و سپس HERMES را برای ایجاد یک مدل شبیه سازی مفصل از سه زنجیره تامین کشوری به کار بردیم و هزینه و تاثیر ساختارهای جایگزین مختلف را بررسی کردیم.

نتایج: اکثریت زنجیره های تامین (34 تا از 57) شامل 4 سطح می باشند، با این وجود یک طیفی از حوزه-های ژئوگرافیکی و اندازه های جمعیت را در بر می گیرند. این زنجیره های تامین 4 سطحی درون سه خوشه قرار می گیرند (1) 18 کشور که نسبتا وزن بیشتری در قسمت های پایینی دارند یعنی بسیاری از موقعیت های ذخیره سازتر در زنجیره ی تامین، پایین تر قرار می گیرند، (2) هفت مورد موقعیت هایی که نسبتا ذخیره سازی بیشتری دارند در هر دو سطح بالا و پایین قرار می گیرند و (3) 9 مورد نسبتا وزن بیشتری در قسمت های بالایی دارند که ارتباط نزدیکی با هیچ کدام از خصوصیات کشوری مدنطر قرار گرفته ندارند. برای همه ی 3 نوع خوشه، مدل سازی HERMES ما به این نتیجه رسیده است که سیستم-های ساده تر (یک موقعیت مرکزی که مستقیما به موقعیت های مصون سازی با یک تعداد محدودی از Hubها در بینشان حمل می شود) منجر به هزینه های عملیاتی پایین تری می شوند.

نتیجه گیری: یک الگوی استاندارد 4 ردیفی ممکن است برای بیشتر کشورها دنبال شود و احتمال اینکه طراحی های ساده تر و مناسب تر دارای ارزش باشند را بالاتر ببرد.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله   واکسن – Vaccine
کلمات کلیدی  زنجیره های تامین، مصون سازی، مدل سازی
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش لجستیک و زنجیره تامین
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید