مقاله بررسی تقابل بین سطوح ناهموار با استفاده از روش فیشر (2018 الزویر)

عنوان فارسی مقاله بررسی تقابل بین سطوح ناهموار با استفاده از روش فیشر – شانن: روشی کاربردی برای تقابل صفحات تکتونیکی
عنوان انگلیسی مقاله Investigating the interaction between rough surfaces by using the Fisher–Shannon method: Implications on interaction between tectonic plates
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

We investigated the properties of the interaction between surfaces with asperities by the analysis of voltage time series recorded by an experimental stick–slip model. We found that: (1) the standard deviation of the voltage time series decreases with the number of consecutive runs, reflecting the decrease of the displacements’ variation due to the decrease of friction between the two interacting surfaces; (2) the Shannon entropy (the Fisher Information Measure) of the voltage time series decreases (increases) with the number of consecutive runs, suggesting a decrease of the randomness of the system; (3) this experimental model mimics the aging effect that characterizes the interaction between tectonic faults.

ترجمه بخشی از متن مقاله

چکیده

ما با استفاده از تحلیل و آنالیز سری های زمانی ولتاژ، که طی یک روش آزمایشگاهی لغزش چسبنده یا پر اصطکاک (stick-slip) حاصل شده بود به بررسی خصوصیات مربوط به کنش و واکنش سطوح دارای زبری یا همان ناهمواری پرداختیم. ما دریافتیم که: 1) انحراف استاندارد سری های زمانی ولتاژ همزمان با تعداد دفعات متوالی آن کاهش پیدا می کند که بازگو کننده کاهش اختلاف در جابجایی به واسطه کاهش اصطکاک بین دو سطح درگیر می باشد. آنتروپی شانن (مقیاس اطلاعاتی فیشر) در رابطه با سری های زمانی ولتاژ با دفعات متوالی انجام آزمایش کاهش (افزایش) پیدا می کند، که بیان کننده کاهش تصادفی بودن سیستم می باشد. 3) این مدل آزمایشگاهی تابع زمانی که مشخص کننده تقابل بین صفحات تکتونیکی می باشد را بازسازی می کند.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله   فیزیک A: مکانیک آماری و کاربرد آن
کلمات کلیدی  لغزش چسبنده، اصطکاک، زمین لرزه ها، سن، روش فیشر – شانن، مدل سازی آنالوگ
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته زمین شناسی
مناسب برای گرایش زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی زیست محیطی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید