مقاله معرفی مصرف کننده ویژه (2016 وایلی)

 

 

عنوان فارسی مقاله معرفی مصرف کننده ویژه
عنوان انگلیسی مقاله Introducing the super consumer
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

پیشینه نظری

مادیگرایی

وضعیت مصرف

مشارکت برند با خودپنداره

آشکار سازی بازار از مصرف گرایی ویژه

روش

نمونه

اندازه گیری ها

نتایج

تحلیل های اولیه

تحلیل خوشه ای

آزمون فرضیات

بحث

مفاهیم نظری

مفاهیم مدیرانه

محدودیت ها و تحقیقات آتی

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

The purpose of this study is to propose a new perspective on classifying or segmenting consumers by describing a minority of them who are uniquely motivated by high levels of status seeking, brand identification, and materialism. We term this segment of individuals “super consumers.” The data came from an online survey of 351 adult US consumers. A cluster analysis using these three variables as criteria produced a two-cluster solution. Comparing mean scores between these two groups of consumers on measures of market mavenism, shopping frequency, amount of spending, age, and gender showed that the super consumers were significantly more likely to be market mavens, to shop more frequently, and to spend more than the other consumers were. The super consumers were younger in age as well, but there were no gender differences between the two groups.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف این مطالعه پیشنهاد یک دیدگاه جدید در خصوص طبقه بندی یا تقسیم مصرف کنندگان توسط توصیف اقلیت آن هاست، افرادی که به طور منحصر توسط سطوح بالای جستجوی وضعیت، شناسایی نام تجاری و مادیگرایی تهییج شده اند. این تقسیم پذیری افراد را “مصرف کننده ویژه” می نامیم. داده ها از نظرسنجی آنلاین 351 مصرف کننده آمریکایی نشات می گیرد. تحلیل خوشه ای با استفاده از این سه متغیر به عنوان معیار یک راه حل دو خوشه ای ایجاد کرد. مقایسه ی امتیازات میانگین بین این دو گروه مصرف کننده در مورد مقیاس های بازار، میزان مصرف، سن و جنسیت نشان داد که مصرف کنندگان ویژه به طور معناداری بیشتر در مورد بازار خبره هستند، مکررا خرید می کنند و بیشتر از دیگر مصرف کنندگان خرج می کنند. مصرف کنندگان ویژه از لحاظ سنی جوان تر بوده اند اما تفاوت جنسیتی بین این دو گروه وجود نداشت.

سال انتشار 2016
ناشر وایلی
مجله  مجله رفتار مصرف کننده – Journal of Consumer Behaviour
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید