مقاله سیاست گذاری تعاملی – یک مدل مدیریت برای امور عام المنغعه (2001 الزویر)

عنوان فارسی مقاله سیاست گذاری تعاملی – یک مدل مدیریت برای امور عام المنغعه
عنوان انگلیسی مقاله Interactive policy-making – a model of management for public works
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. نقش در حال تغییر دولت

3. سیاست گذاری تعاملی به عنوان استراتژی نوین دولت

4. مدیریت فرآیند

5. اکتشاف پروژه

6. ابتکار عمل

7. تشکیل یک دیدگاه مشترک

8. حل مسئله مشترک

9. تصمیم گیری پیاده سازی، و ارزیابی

10. نقاط حرکت حکومت

11. ضابطه ارزیابی برای سیاست گذاری تعاملی

12. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In this article a management model for interactive policy-making is proposed. Interactive policy-making is a process whereby multiple parties play an active role and jointly arrive at a decision. The management model consists of six stages: exploration, initiative, common perception, joint problem-solving, decision-making, and implementation. The activities assigned to each stage are examined in detail. Finally, the last section of this article reviews the criteria that can be used to assess interactive policy-making. Three perspectives are relevant. The ®rst perspective is the course of the process; the second is democratic legitimacy; and the third is problem resolution.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله یک مدل تعاملی تعیین خط مشی(سیاست گذاری) مدیریت پیشنهاد می شود. سیاست گذاری تعاملی فرآیندی است که در آن چندین گروه نقش فعال داشته و مشترکاً تصمیم گیری می کنند. این مدل مدیریت شش مرحله دارد: اکتشاف، ابتکار عمل، ادراک مشترک، حل مسئله مشترک، تصمیم گیری، و پیاده سازی. فعالیت های تسهیم شده به هر مرحله به طور تفصیلی مورد بررسی قرار می گیرند. نهایتا، در آخرین بخش این مقاله معیار و ضابطه مورد استفاده برای ارزیابی سیاست گذاری تعاملی مورد بازبینی قرار می گیرد. سه دیدگاه مربوط مطرح می شوند. اولین دیدگاه خط سیر فرآیند است؛ دومین دیدگاه مشروعیت دموکراتیک است؛ و سومین آن حل مسئله است.

سال انتشار 2001
ناشر الزویر
مجله  مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research
کلمات کلیدی  سیاست گذاری تعاملی، نظارت، مدیریت فرآیند، امور عام المنفعه، ضابطه ارزیابی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16
تعداد صفحات ترجمه مقاله 28
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش  مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید