مقاله انگلیسی قدرت تفکر با پیش بینی تحت تاثیر قرار گرفتگی (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله قدرت تفکر و بی پردگی با پیش بینی متمایز تحت تاثیر قرار گرفتگی: بافت های شناختی توانایی درک شده و هدفمند
عنوان انگلیسی مقاله Intellect and openness differentially predict affect: Perceived and objective cognitive ability contexts
فهرست مطالب Abstract
۱ Introduction
۲ The current research
۳ Method
۴ Discussion
References
نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

The characteristics of Openness and Intellect suggest they may be differentially correlated with affect. In Study 1 (n = 224) we examined associations between Openness/Intellect and well-being. Additionally, we included variables related to ability perception: subjectively assessed intelligence and satisfaction with intelligence. In Study 2 (n = 216) we explored how Intellect/Openness predict subjective stress states related to performance of intelligence tests. Across studies, Intellect was consistently correlated with more positive affective states (mood and satisfaction), and lower stress. Openness – affect associations were inconsistent across studies, although Openness correlated with higher task-related worry and lower positive emotionality. Furthermore, in Study 1, satisfaction with one’s intelligence fully mediated associations between Intellect and measures of positive affect. In Study 2, worry mediated the association between Intellect and intelligence test performance.

Introduction

Numerous studies have shown the importance of personality for affect and subjective well-being (DeNeve & Cooper, 1998). Among various personality traits two especially have received the most theoretical and empirical attention: Extraversion and Neuroticism. Generally, both cognitive and affective components of well-being are associated with higher Extraversion and lower Neuroticism (Diener & Lucas, 1999). Specifically, it has been found that neurotics tend to experience negative affect and tense arousal, while extraverts have a tendency towards high levels of positive affect, hedonic tone, and energetic arousal (Matthews, Deary, & Whiteman, 2009; Thayer, 1989; Watson, 2000; Zajenkowski, Goryńska, & Winiewski, 2012). These associations are not surprising given that positive and negative emotions are defining characteristics of Extraversion and Neuroticism, respectively (see Watson, 2000). Besides Extraversion and Neuroticism, other major personality traits (such as Big Five) were also studied in the context of affective functioning but these studies have been less frequent. For instance, it was found that Agreeableness predicted higher positive affect (DeNeve & Cooper, 1998) and happiness (Steel, Schmidt, & Shultz, 2008), and Conscientiousness showed a weak positive correlation with life satisfaction (Weiss, Bates, & Luciano, 2008), positive affect (Soto, 2015) and energetic arousal (Goryńska, Winiewski, & Zajenkowski, 2015). In studies conducted so far, Openness did not exhibit robust relationships with affect and well-being. In some studies Openness correlated with higher positive affect, but it did not show significant associations with negative affect (Gutierrez, Jimenez, Hernandez, & Puente, 2005; Watson, 2000). Goryńska et al. (2015) measured mood of students six times during an academic semester and found that Openness occasionally predicted high levels of energetic arousal and hedonic tone. Furthermore, Matthews et al. (1999) found that Openness was associated with lower distress in the performance context. Although some evidence exists that Openness may be related to affect, some researchers claim that Openness has more in common with cognition than with affective states (Watson, 2000). In the current investigation we challenge this view by showing that the inconsistency in previous findings might be due to differing conceptualizations of Openness. Openness has been described variously by researchers as Culture, Openness to Experience, Intellect or Imagination (see e.g. DeYoung, 2014). Recent debate on this trait, however, revealed that Openness reflects two equally central aspects of the broader factor, which are correlated but separable. These aspects were identified as Openness and Intellect and the compound label of Openness/Intellect for the broad trait has been proposed (DeYoung, Quilty, & Peterson, 2007). To avoid confusion with similar labels of other constructs, e.g., intelligence, DeYoung et al. (2007) provided clear definitions and operationalizations of the two aspects.

نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

ویژگی های باز بودن و عقل نشان می دهد که ممکن است با تأثیرات متفاوتی همراه باشد. در مطالعه 1 (224 = n) ارتباطات بین باز بودن / عقل و رفاه را بررسی کردیم. علاوه بر این، متغیرهای مربوط به ادراک توانایی را شامل می شود: هوش ذهنی و رضایت از هوش. در مطالعه 2 (216 = n) ما کشف کردیم که چگونه هوش / باز بودن، وضعیت استرس ذهنی مربوط به عملکرد آزمون هوش را پیش بینی می کند. در سراسر مطالعات، عقل به طور پیوسته با حالت های مثبت مثبت (خلق و خوی و رضایت) و استرس پایین تر همبستگی داشت. باز بودن – ارتباطات تأثیری در مطالعات ناسازگار بود، اگر چه Openness با نگرانی بیشتر وظیفه بالاتر و احساس عاطفی مثبت کمتر بود. علاوه بر این، در مطالعه 1، رضایت از هوش خود را به طور کامل متصل ارتباط بین عقل و اندازه گیری اثرات مثبت است. در مطالعه 2، نگرانی ارتباط بین هوش و عملکرد آزمون هوشمندانه را متحمل می شود.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

سال انتشار 2019
ناشر الزویر
مجله  شخصیت و تفاوت های فردی – Personality and Individual Differences
کلمات کلیدی  توانایی، تاثیر، هوش، حالت، بی پرده بودن، هوش، تندرستی
کلمات کلیدی انگلیسی
Ability, Affect, Intellect, Mood, Openness, Intelligence, Wellbeing
صفحات مقاله انگلیسی 8
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی بالینی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید