مقاله تاثیر تعارض شرکت های مادر و تابعه بر پیاده سازی ERP (سال 2015 نشریه امرالد)

عنوان فارسی مقاله تاثیر تعارض شرکت های مادر و تابعه بر پیاده سازی ERP
عنوان انگلیسی مقاله Impact of parent-subsidiary conflict on ERP implementation
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. چارچوب های نظری تعارض

1. 2 نظریه اقتضایی

2. 2 نظریه نمایندگی و مالکیت روانی

3. 2 نظریه بازیها

3. طرح تحقیق

1. 3 جمع آوری داده ها

2. 3 شناسایی نظریه

3. 3 تفسیر مورد

4. 3 توسعه دستورات مدیریتی

4. شرح موردی

1. 4 محیط موردی

2. 4 اهداف پیاده سازی

3. 4 ترکیب و ساختار تیم

4. 4 روش پیاده سازی

5. 4 نتایج پیاده سازی

5. تفسیر موردی

1. 5 نظریه اقتضایی

2. 5. نظریه های نمایندگی و مالکیت روانی

3. 5 نظریه بازیها

6. دستورات مدیریتی

1. 6 تفکر فراملی

2. 6 جستجوی تعادل بین یکنواختی و خودمختاری

3. 6 ترسیم یک خط روشن بین نیازهای تمرکز و استقرار

4. 6 به جای استانداردسازی سیستم ERP، فرایند بهبود را استاندارد نمایید

5. 6 به جای اجتناب از تعارض، آن را به صورت سازنده مدیریت نمایید

6. 6 مدیران شرکت تابعه را وارد برنامه ریزی معرفی جهانی نمایید

8. 6 کاربرد خطوط ارتباطی متعدد

9. 6 کاربرد ERP به عنوان مکانیسم انتقال دانش

10. 6 شناسایی مزایای ERP برای همه ذینفعان، و ارتباط آنها در اوایل فرایند

11. 6 نگه داشتن اهداف فرایند و عواطف در صحنه

12. 6 جدا نمودن تعارض از تیم پیاده سازی

7. نتیجه گیری و جهت ها ودستورات تحقیق آتی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – In spite of the large body of literature on success factors of enterprise resource planning (ERP) implementation, there is a need to explore its multinational dimension. The purpose of this paper is to explore the impact of the conflict between parent and subsidiary on the process of ERP implementation in a multinational enterprise (MNE). Design/methodology/approach – Using an interpretive case study methodology, this paper analyses the theoretical frameworks of parent-subsidiary conflict and applies them to interpret an indepth case study and generate a set of managerial prescriptions. Findings – Theoretical analysis and case evidence suggest that managing parent-subsidiary conflict is a critical success factor of ERP implementation in MNEs. Research limitations/implications – This case relates to a diversified multinational group producing a variety of materials through subsidiaries. The data collection includes multiple sources in the company, and strong theoretical development provides a high level of generalizability. The paper shows that managers should consider the impact of conflict from the planning stages of any multinational ERP implementation. Practical implications – A detailed set of practical managerial prescriptions is derived from case and theoretical analysis. These prescriptions provide guidance to multinational managers planning a successful global ERP rollout. Originality/value – Although parent-subsidiary conflict is clearly a major factor in multinational ERP implementations, this topic has never been analysed in detail in the literature. This paper breaks new ground applying grounded theoretical frameworks of parent-subsidiary conflict to an implementation case, and providing managerial guidance for implementation decisions.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف- علی رغم حجم بزرگ ادبیات علمی پیرامون عوامل موفقیت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، کشف ابعاد چندملیتی اش لازم و ضروری است. هدف این مقاله، کشف تاثیر تعارض بین شرکت های مادر و تابعه در مورد فرایند پیاده سازی ERP در شرکت چند ملیتی (MNE) است.

طراحی/ روش/ شیوه- با استفاده از روش مطالعه موردی تفسیری، این مقاله چارچوب های نظری تعارض بین شرکت های مادروتابعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از آنها برای تفسیر مطالعه موردی عمقی و ارائه مجموعه دستورات مدیریتی استفاده می نماید.

یافته ها- تحلیل نظری و مدارک موردی حاکی از آن است که مدیریت تعارض بین شرکت های مادرو تابعه، عامل موفقیت بحرانی برای پیاده سازی ERP در MNE ها به شمار می رود.

محدودیت ها/ مبانی تحقیق- این مورد به گروه چند ملیتی با فعالیتهای متنوع ربط دارد که از طریق شرکت های تابعه، مواد گوناگونی تولید می نماید. جمع آوری داده ها شامل منابع متعددی در شرکت می شود، و توسعه نظری قوی سطح بالایی از تعمیم پذیری فراهم می نماید. این مقاله نشان می دهد که مدیران باید تاثیر تعارض حاصل از مراحل برنامه ریزی هر مورد پیاده سازی ERP چند ملیتی را مد نظر قرار دهند.

مبانی عملی- از تحلیل موردی و نظری، مجموعه دستورات مدیریتی عملی مفصیلی بدست می آید. این دستورات مدیران چند ملیتی را در زمینه برنامه ریزی معرفی ERP جهانی موفق، راهنمایی می کنند.

ابتکار/ ارزش- هرچند تعارض شرکت های مادر و تابعه عامل اصلی پیاده سازی ERP چند ملیتی تلقی می گردد، اما این موضوع هیچ گاه به طور مفصل در ادبیات علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. این مقاله زمینه جدیدی ایجاد کرده و چارچوب های نظری پایه تعارض شرکت های مادر و تابعه برای یک مورد پیاده سازی استفاده نموده و راهنمایی های مدیریتی برای تصمیمات پیاده سازی ارائه می دهد.

سال انتشار 2015
ناشر امرالد
مجله  مجله مدیریت اطلاعات سازمانی – Journal of Enterprise Information Management
کلمات کلیدی  برنامه ریزی منابع سازمانی، ERP، چند ملیتی، تعارض، فراملی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید