مقاله تاثیر عدم قطعیت بازار مالی و عوامل اقتصاد کلان بر روی همبستگی سهام-اوراق در بازارهای نوظهور (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تاثیر عدم قطعیت بازار مالی و عوامل اقتصاد کلان بر روی همبستگی سهام-اوراق در بازارهای نوظهور
عنوان انگلیسی مقاله Impact of financial market uncertainty and macroeconomic factors on stock–bond correlation in emerging markets
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- داده ها

2-1 نرح بازده بازار سهام و اوراق

2-2 عوامل اقتصاد کلان داخلی و عدم قطعیت بازار جهانی

3- رویکرد تحلیل موجک

4-نتایج

4-1 همبستگی بازده سهام-اوراق در افق های زمانی کوتاه و بلند مدت

4-2 اثر عدم قطعیت بزاار مالی دنیا و عوامل اقتصاد کلان بر روی همبستکی سهام-اوراق

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper examines the impact of global financial market uncertainty and domestic macroeconomic factors on stock–bond correlation in emerging markets. In particular, by applying the wavelet analysis approach, we are able to examine stock–bond correlations over different time horizons in ten emerging markets. We find that stock–bond correlation patterns vary significantly between the time horizons. In particular, the correlation in short horizon changes the sign rapidly showing sustainable negative episodes while the correlation in long horizon stays positive most of the time. The most important factor influencing stock–bond correlation in short horizon is the monetary policy stance, while the factors with the greatest long-term impact are inflation and stock market uncertainty. Finally, global stock market uncertainty plays a more significant role than global bond market uncertainty in explaining stock–bond correlations in emerging markets.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله به بررسی اثر عدم قطعیت بازار مالی جهان و عوامل اقتصاد کلان بر روی همبستگی سهام-اوراق در بازار های نوظهور می پردازد. به طور ویژه، با استفاده از رویکرد تحلیل موجک، ما قادر به بررسی همبستگی های سهام- اوراق در افق های زمانی مختلف در ده بازار نوظهور می باشیم. نتایج نشان داد که الگوی همبستگی های سهام- اوراق تفاوت معنی داری بین افق های زمانی داشت. به طور اخص، همبستگی در افق های کوتاه موجب تغییر سریع علامت شده و به این ترتیب نشان دهنده دوره های با پایداری منفی است در حالی که همبستکی در بلند مدت در بیشتر اوقات مثبت است. مهم ترین عامل موثر بر همبستکی اوراق –سهام در افق کوتاه ، جایگاه سیاست پولی است در حالی که عوامل با بیشترین اثر بلند مدت شامل تورم و عدم قطعیت بازار بورس است. در نهایت عدم قطعیت بازار بورس دنیا نقش مهم و معنی دار تری را نسبت به عدم قطعیت بازار اوراق جهانی در توجیه همبستکی های سهام-اوراق در بازار های نوظهور ایفا می کند

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  تحقیق در امور بین الملل و امور مالی – Research in International Business and Finance
کلمات کلیدی  همبستگی سهام-اوراق، بازار های نوظهور، عوامل اقتصادی کلان، عدم قطعیت بازار مالی، تحلیل موجک
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته علوم اقتصادی و حسابداری
مناسب برای گرایش اقتصاد مالی، حسابداری مالی و اقتصاد پولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید