مقاله ژن های ترمیم DNA انسانی (2005 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ژن های ترمیم DNA انسانی، 2005
عنوان انگلیسی مقاله Human DNA repair genes, 2005
فهرست مطالب چکیده

پیشگفتار

1- مقدمه

2- ترمیم برش بازی (BER)

3. ترمیم معکوس مستقیم آسیب DNA

4. ترمیم برش نوکلئوتیدی (NER)

5. نوترکیبی همولوگ

6. اتصال انتهاهای غیر همولوگ (NHEJ)

7- DNA پلیمرازها

8- آنمی فانکونی

9. ساختار کروماتین

10- سایر ژن‌های پاسخ‌دهنده به آسیب DNA

11. ویرایش و پردازش نوکلئازها

12. سایر ژن‌هایی که شبیه ژن‌های ترمیم DNA هستند

13. از قلم افتادگی‌ها و حذف‌ها در این نسخه

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

An updated inventory of about 150 human DNA repair genes is described. The compilation includes genes encoding DNA repair enzymes, some genes associated with cellular responses to DNA damage, and other genes associated with genetic instability or sensitivity to DNA damaging agents. The updated human DNA repair genes table (http://www.cgal.icnet.uk/DNA Repair Genes.html) is a research and reference tool that directly links to several databases: Gene Cards, Online Mendelian Inheritance in Man, the NCBI MapViewer for chromosome position, and the NCBI Entrez database for the reference nucleotide sequence. This article discusses the approximately 25 genes added, since the original version of the table was first produced in 2001, and some other revisions.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

فهرست به روز شده‌ای از حدود 150 ژن ترمیمDNA انسانی شرح داده شده است. این مجموعه شامل ژن‌های کدکننده آنزیم‌های ترمیم DNA، برخی از ژن‌های مرتبط با پاسخ‌های سلولی به آسیب DNA و سایر ژن‌های مرتبط با ناپایداری ژنتیکی یا حساسیت در برابر عوامل آسیب‌رسان به DNA است. جدول به روز شده حاوی اسامی ژن‌های ترمیم DNA انسانی (http://www.cgal.icnet.uk/DNA Repair Genes.html) یک ابزار تحقیقاتی و مرجع است که به طور مستقیم به چند پایگاه داده متصل است: Gene Cards، پروژه میراث مندلی در انسان ، پایگاه داده NCBI MapViewer برای موقعیت کروموزومی DNA و پایگاه داده NCBI Entrez برای توالی نوکلئوتید مرجع. این مقاله بر روی حدودا 25 ژن اضافه شده از زمانی که نسخه اصلی جدول برای اولین بار در سال 2001 تولید شد و برخی از تجدید نظرهای دیگری که صورت گرفته است؛ بحث می‌کند.

سال انتشار 2005
ناشر الزویر
مجله  تحقیقات جهش – Mutation Research
کلمات کلیدی  DNA، ترمیم برش بازی، ترمیم برش نوکلئوتیدی، ژن ترمیم DNA، ژن های پاسخ دهنده به آسیب DNA، چنگال های همانندسازی
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته زیست شناسی و پزشکی
مناسب برای گرایش ژنتیک، ژنتیک پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید