مقاله تجزیه و تحلیل D آمینو اسیدهای آزاد طبیعی در پستانداران توسط HPLC (سال 2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل D آمینو اسیدهای آزاد طبیعی در پستانداران توسط HPLC
عنوان انگلیسی مقاله HPLC analysis of naturally occurring free d-amino acids in mammals
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2. کشف مقادیر زیادی D آمینواسید در پستانداران

3. تعیین D آمینواسیدها در پستانداران با استفاده از 10-HPLC

3.1 تعیین D آمینواسیدهای در پستانداران با استفاده از معرف های مشتق زایی کایرال

3.2 تعیین D آمینواسیدها در پستانداران با استفاده از فازهای ثابت کایرال

تعیین اسید آمینه های D در پستانداران با استفاده از 2D-HPLC

4.1- تعیین 2D-HPLC یک D-آمینو اسید اختصاصی

4-2- تعیین همزمان چندین D-آمینو اسید توسط 2D-HPLC

5 – نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

d-Amino acids are currently recognized as naturally occurring physiologically active substances and biomarkers in mammals. The progress of analytical technologies, mostly high resolution chromatographic or electrodriven separation methods, has significantly contributed to the advances in d-amino acid research in real biological matrices. In this review, we would like to describe the d-amino acid research, from the discovery of appreciable amounts of free d-amino acids in mammals to the current metabolomics study focusing on amino acid enantiomers. The liquid phase enantioselective analytical methods utilized for the determination of d-amino acids in mammals including human beings will be discussed.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

D اسیدهای آمینه در حال حاضر به عنوان مواد طبیعی فعال فیزیولوژیکی و بیومارکرها در پستانداران شناخته شده اند. پیشرفت فن آوری های تحلیلی، اغلب روش های جداسازی کروماتوگرافی و الکترومغناطیسی با وضوح بالا، به پیشرفت هایی در پژوهش های اسید آمینه های D در ماتریس های واقعی بیولوژیکی کمک کرده است. در این مقاله، تحقیقات آمینواسیدهای D از کشف مقادیر قابل توجه از آمینو اسیدهای آزاد در پستانداران تا تحقیقات متابولومیکی فعلی با تمرکز بر روی آنانتیومرهای اسید آمینه توصیف می شود. روش های تحلیلی آنانتیوسلکتیو فاز مایع برای تعیین D-آمینو اسیدها در پستانداران از جمله انسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سال انتشار 2012
ناشر الزویر
مجله  مجله تحقيقات دارويي و بيومديكال – Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
کلمات کلیدی  HPLC، تجزیه و تحلیل کایرال ، D آمینو اسید
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش بیوشیمی و میکروبیولوژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید