مقاله چگونه شوک به عوامل داخلی بر نرخ واقعی ارز کشورهای آسیایی در حال توسعه اثر می گذارد؟

عنوان فارسی مقاله چگونه شوک به عوامل داخلی بر نرخ واقعی ارز کشورهای آسیایی در حال توسعه اثر می گذارد؟
عنوان انگلیسی مقاله How do shocks to domestic factors affect real exchange rates of Asian developing countries?
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- منابع مربوطه

3- ملاحظات نظری

3-1 نرخ واقعی ارز در اقتصاد باز کوچک

3-1-1 پاسخ نرخ ارز واقعی به آزاد سازی تجارت

3-1-2 پاسخ نرخ ارز واقعی به مصرف دولتی انبساطی

3-1-3 پاسخ نرخ واقعی ارز به رشد بازدهی و تولید بخش مبادله شده

3-1-4 پاسخ نرخ ارز واقعی به سیاست پولی انقباضی

4- مدل و روش شناسایی

4-1 مدل اتورگرسیون بردار ساختاری

4-2 محدودیت های علامت با رویکرد تابع پنالتی

5- بررسی تجربی

5-1 توصیف داده ها

5-2 تست روابط بلند مدت

5-3 براورد و تفسیر مدل

5-3-1 براورد و تفسیر بردار هم انباشتگی

5-3-2 براورد و تفسیر VECMX

5-4 فرضیات شناسایی شوک

5.5 تحلیل پاسخ ضربه

5.5.1 شوک ازاد سازی تجارت

5.5.2 شوک بهبود بهره وری بخش تجاری

5.5.3 شوک سیاست پولی انقباضی

5.5.4شوک مصرف دولتی انبساطی

5.6 تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی

5.7 تحلیل استواری

5.8مقایسه ی نتایج با رویکرد های دیگر

6.نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper examines real exchange rate responses to shocks in exchange rate determinants for fourteen Asian developing countries. The analysis is based on a panel structural vector error correction model, and the shocks are identiÖed using sign and zero restrictions. We Önd that trade liberalization generates permanent depreciation, and higher government consumption causes persistent appreciation. Traded-sector productivity gains induce appreciation but their e§ects are not immediate and last only for a few years. Real exchange rate responses to unexpected monetary tightening are consistent with the long-run neutrality of money. The evidence suggests that trade liberalization and government consumption have a strong e§ect on real exchange rates, while the e§ects of traded-sector productivity shocks are much weaker.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله به بررسی پاسخ های نرخ واقعی ارز به شوک ها در عوامل موثر بر نرخ ارز برای چهارده کشور در حال توسعه آسیایی می پردازد. این تجزیه تحلیل بر اساس یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری پانلی می باشد و شوک ها با استفاده از محدودیت های علامت و صفر شناسایی می شوند. پی برده شد که آزاد سازی تجارت موجب استهلاک و کاهش ارزش بهای ایمی شده و افزایش مصرف های دولتی منجر به افزایش ارزش سرمایه می شود. افزایش بازدهی بخش مبادله شده موجب افزایش ارزش سرمایه می شود ولی تاثیر آن ها فوری نیست و ممکن است برای چند سال تداوم داشته باشد. پاسخ های نرخ واقعی ارز به انقباض پولی غیر منتظره با خنثی سازی بلند مدت پول هم خوانی دارد. شواهد نشان می دهد که آزاد سازی تجارت و مصرف دولتی اثر قوی ای بر نرخ واقعی ارز دارد در حالی که اثرات شوک بازدهی بخش مبادله شده بسیار ضعیف تر است.

کلمات کلیدی  مصرف دولت،سیاست های پولی، بردار مدل تصحیح خطا پانلی، بهبود بهره وری در بخش داد و ستد، نرخ ارز واقعی، محدودیت های ثبت نام و صفر ، آزادسازی تجارت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41
تعداد صفحات ترجمه مقاله 38
مناسب برای رشته علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش اقتصاد بانکداری و پول، اقتصاد پولی و اقتصاد مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید