مقاله فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار (2007 الزویر)

عنوان فارسی مقاله فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار
عنوان انگلیسی مقاله Highly bioactive silver and silver/titania composite films grown by chemical vapour deposition
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.بخش تجربی

1.2.رشد

2.2.شناسایی

1.2.2.رفتار فتوکاتالیستی

2.2.2.آزمودن فعالیت زیستی

3.نتایج و بحث

1.3.خواص بصری

2.3.بلورینگی

1.2.3.XRD

2.2.3.رامان

3.3.ترکیب شیمیایی

4.3.شناسایی طیف سنجی مرئی/UV

5.3.ساختار سطح

6.3.خواص عملکردی

2.6.3.فعالیت زیست کشی

4.خلاصه

قدردانی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper describes how photocatalytically active films of TiO2, grown by thermal CVD, may be functionally and structurally modified by deposition of nano-structured silver via a novel flame assisted CVD process. The resulting composite films are shown to be highly durable, highly photocatalytically active and are also shown to possess strong antibacterial behaviour. The deposition control, arising from the described approach, offers the potential to control the film nanostructure, which is proposed to be crucial in determining the photo and bio-activity of the combined film structure, and the transparency of the composite films. Furthermore, we show that the resultant films also exhibit “self-regeneration” capability, in that they both kill bacteria present on the film surface and then photo-degrade the residues. Such a dual action significantly reducing the problems of surface deactivation due to build up of contamination. These properties are especially significant when combined with the well-known durability of CVD deposited thin films, offering new opportunities for enhanced application in areas where bioactive surface functionality is sought.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله چگونگی بهبود عملکردی یا ساختاری فیلم های فعال فتوکاتالیستی TiO2 که توسط روش رسوب شیمیایی بخار (CVD) گرمایی شکل یافته اند را توسط رسوب نقره با ساختار نانو بوسیله یک فرآیند جدید CVD به کمک شعله ، بررسی می نماید. نشان داده شده است که فیلم های کامپوزیتی حاصل شدیدا مقاوم و با دوام ، شدیدا فعال فتوکاتالیستی بوده و نیز رفتار آنتی باکتریال خوبی دارند.

کنترل رسوب که از روش ذکر شده حاصل می شود، پتانسیل کنترل ساختار نانو فیلم را نشان می دهد که در تعیین فعالیت نوری و زیستی ساختار فیلم ترکیبی و نیز شفافیت فیلم های کامپوزیتی مهم هستند.

علاوه بر این، نشان داده شده است که فیلم های ایجاد شده قابلیت ” خود بازسازی ” را هم نشان می دهند که در آن باکتری های حاضر در سطح فیلم کشته می شوند و سپس باقیمانده آن ها به روش نوری از بین می روند. چنین عمل دوگانه ای مشکلات غیر فعال کردن سطح که در نتیجه افزایش آلودگی بوجود می آیند را کاهش می دهد.

این ویژگی ها مخصوصا زمانی مهم و چشمگیر هستند که با دوام بالای فیلم های نازک رسوب داده شده به روش CVD ترکیب می شود و باعث ایجاد فرصت های جدیدی برای افزایش کاربردها در زمینه هایی می شود که قابلیت سطح فعال زیستی مورد نظر است.

سال انتشار 2007
ناشر الزویر
مجله   مجله فتوشیمی و فتویولوژی A: شیمی – Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
کلمات کلیدی  CVD، رسوب شیمیایی بخار، FACVD، CVD با کمک شعله، فیلم های نازک فعال سطحی، فعالیت نوری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 30
مناسب برای رشته مهندسی مواد و شیمی
مناسب برای گرایش نانو شیمی، شیمی کاربردی، شیمی معدنی و نانو مواد
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید