مقاله جبران توان واکنشی و هارمونیک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله جبران توان واکنشی و هارمونیک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه
عنوان انگلیسی مقاله Harmonic and Reactive Power Compensation of Grid Connected Photovoltaic System
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- معماری سیستم پیشنهادی

3- سیستم متصل به شبکه

3-1 تولید جریان مرجع

3-2 تولید جریان مرجع در صفحه d-q

4- شبیه سازی و نتایج

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Distributed Generation (DG) is predicted to play an important role in the electric power system in near future. It is widely accepted that photo voltaic generation is currently attracting attention to meet users’ need in the distributed generation market. In order to investigate the ability of photo voltaic (PV) units in distribution systems, their efficient modeling is required. This paper presents a dynamic model of a PV generation system. The increasing application of nonlinear loads may cause distribution system power quality issues. In order to utilize distributed generation (DG) unit interfacing converters to actively compensate harmonics, this paper proposes an enhanced control approach. In this paper, synchronous reference frame strategy has been chosen and a grid connected photo voltaic generation system (PVG) can send the active power to the grid, compensate harmonics and absorb the reactive power that the local loads generated. The converter controller models are implemented in the MATLAB / SIMULINK. The performance of the implemented PV model is studied with an isolated load. Synchronous reference frame strategy is used to generate current reference for compensation and conventional PI controllers are used for control. The strategy utilizes co-ordinate transformations to separate the reactive and harmonic content in the load current. The design of the closed loop controllers is kept simple by modelling them as first order systems. The simulation studies showed good results with the reactive current compensation giving almost ideal result of near unity power factor and harmonic currents getting compensated to a larger extent.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

بر طبق پیش بینی ها، تولید پراکنده(DG) نقش مهمی در سیستم توان الکتریکی در آینده ایفا خواهد کرد. این مسئله به طور کلی پذیرفته شده است که تولید فتوولتاییک توجه ویژه ای را برای رفع نیاز های کاربران در بازار تولید پراکنده به خود معطوف کرده است. به منظور بررسی توانایی واحد های فتوولتاییک(PV) در سیستم های توزیع، مدل سازی کارامد نیاز است. این مقاله یک مدل دینامیکی (پویا) را از سیستم تولید PV ارایه می کند. افزایش کاربرد بار های غیر خطی می تواند منجر به مسائلی در کیفیت توان سیستم توزیع شود. به منظور استفاده از مبدل های رابط واحد تولید پراکنده(DG) برای جبران فعال هارمونیک، این مقاله یک رویکرد کنترلی پیشرفته را پیشنهاد می کند. در این مقاله، راهبرد قالب مرجع سنکرون انتخاب شده است و یک سیستم تولید فتوولتاییک متصل به شبکه(PVG) می تواند توان فعال را به شبکه ارسال کند، هارنونیک را جبران کرده و توان واکنشی را که بار های محلی تولید کرده اند، جذب کند. مدل های کنترل گر مبدل در MATLAB /

SIMULINK پیاده سازی می شوند. عملکرد مدل PV پیاده سازی شده با یک بار ایزوله مطالعه می شود. قالب مرجع سنکرون برای تولید مرجع برای جبران و کنترلگر های PI مرسوم برای کنترل استفاده می شوند. این راهبرد از تبدیلات مختصات برای تفکیک محتوی واکنشی و هارمونیک در جریان بار استفاده می کند. طراحی کنترل گر های حلقه بسته با مدل سازی آن ها بهصورت سیستم های مرتبه اول، ساده تر می شود. مطالعات شبیه سازی نتایج خوبی را با جبران جریان واکنشی نشان دادند که تقریبا نتایج ایده ال نزدیک به ضریب توان واحد را در اختیار گذاشته جریان های هارمونیک تا حد زیادی جبران می شوند.

سال انتشار 2015
ناشر  الزویر
مجله  فن آوری شبکه هوشمند – SMART GRID Technologies
کلمات کلیدی  تولید پراکنده، سیستم PV متصل به شبکه کیفیت توان، پاداش توان واکنشی، راهبرد قالب مرجع سنکرون
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 7
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش سیستم های قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی الکترونیک و مکاترونیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید