مقاله سمفونی های سبز: یک صدا برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان (2012 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله سمفونی های سبز: یک صدا برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان
عنوان انگلیسی مقاله Green symphonies: a call for studies on acoustic communication in plants
فهرست مطالب جهان پر از صدا

آیا گیاهان صدا تولید می کنند و آیا “گوش” می کنند؟

چرا باید گیاهان صدا زا ساطع کنند ، و آیا آنها هر چیزی را درک می کنند؟

مثال 1. نطق التراسونیک به عنوان تنها فرآورده فرایندهای فیزیولوژیکی

مثال 2. صدای هشدار دهنده

نتایج به دست آمده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Sound and its use in communication have significantly contributed to shaping the ecology, evolution, behavior, and ultimately the success of many animal species. Yet, the ability to use sound is not a prerogative of animals. Plants may also use sound, but we have been unable to effectively research what the ecological and evolutionary implications might be in a plant’s life. Why should plants emit and receive sound and is there information contained in those sounds? I hypothesize that it would be particularly advantageous for plants to learn about the surrounding environment using sound, as acoustic signals propagate rapidly and with minimal energetic or fitness costs. In fact, both emission and detection of sound may have adaptive value in plants by affecting responses in other organisms, plants, and animals alike. The systematic exploration of the functional, ecological, and evolutionary significance of sound in the life of plants is expected to prompt a reinterpretation of our understanding of these organisms and galvanize the emergence of novel concepts and perspectives on their communicative complexity.
ترجمه بخشی از متن مقاله

صدا و استفاده از آن در ارتباطات به شکل چشمگیری به شکل گیری محیط زیست، تکامل، رفتار و در نهایت موفقیت بسیاری از گونه های حیوانی کمک کرده است. با این حال، توانایی استفاده از صدا، برای حیوانات یک امتیاز ویژه محسوب نمی شود. گیاهان نیز ممکن است از صدا استفاده کنند، اما ما تاکنون نتوانسته ایم به طور موثری تحقیقاتی را درباره اثرات زیست محیطی و تکاملی که در زندگی گیاه وجود دارد انجام دهیم. چرا باید گیاهان صدا را دریافت و ساطع کنند و آیا اطلاعاتی در آن صداها وجود دارد؟ من فرض می کنم که ادراک گیاهان از محیط اطراف با استفاده از صدا، یک مزیت محسوب می شود ، چرا که سیگنال های صوتی به سرعت و با حداقل هزینه های انرژی و سازگاری انتشار می یابند. در حقیقت،  انتشار و تشخیص صدا ممکن است در گیاهان با تأثیر بر پاسخ به سایر ارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات، اثر تطبیقی یکسان داشته باشند. انتظار می رود اکتشاف سیستماتیک اهمیت عملکردی، زیست شناختی و تکاملی صدا در زندگی گیاهان، بازنگری دوباره در درک ما از این ارگانیسم ها را تحریک کند و ظهور مفاهیم و دیدگاه های نوین در پیچیدگی ارتباطی آنها را تقویت کند.

سال انتشار 2012
ناشر Ncbi
مجله  انجمن بین المللی برای اکولوژی رفتاری – International Society for Behavioral Ecology
کلمات کلیدی  رفتار، بیو آکوستیک، ارتباطات، فرکانس ها، سیگنال های گیاهی، صدا [Behav Ecol]
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید