مقاله انگلیسی روابط عمومی و روابط عمومی جهانی (2015 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله  روابط عمومی و روابط عمومی جهانی: چشم انداز اروپایی
عنوان انگلیسی مقاله  Global public relations and communication management: A European perspective
نمونه ترجمه کامپیوتری 1 روابط عمومی و روابط عمومی جهانی: چشم انداز اروپایی جهانی سازی است

افزایش وابستگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان. در نتیجه، روابط عمومی به عنوان یک نظم و انضباط بیشتر متعهد به مدیریت ارتباطات و روابط بین سازمان ها و ذینفعان آنها در سطح بین المللی است (Verci c، 2013b). همانطور که بازیگران بیشتر آگاهانه از روابط عمومی در سطح جهانی استفاده می کنند، توضیحات و توضیحات آن در سطح جهانی در اهمیت است. با این حال، “در یک زمینه جهانی، تحقیقات تجربی سیستماتیک در روابط عمومی نادر است” (Verci c، 2013a؛ ​​ص 17).اگر چه افزایش قابل توجه در نشریات مربوط به روابط عمومی بین المللی و جهانی وجود دارد، ویکفیلد (2011) اشاره کرد “کمبود تئوری خاص روابط عمومی در سازمان های جهانی.” نیک (2013) پیشنهاد دو دیدگاه عمده برای بررسی روابط عمومی در جهانبینی (بینش): مقایسه بین فرهنگی (مقایسه رفتار در کشورهای مختلف) و تعامل میان فرهنگی (ارتباطات در محیطهای فرهنگی). Curtin and Gaither (2007) چهار خوشه مطالعاتی در رابطه با روابط عمومی بین المللی را شناسایی کردند: (1) تجزیه و تحلیل نحوه برخورد فرهنگ های ملی با روابط عمومی روابط عمومی، (2) تجزیه و تحلیل روابط مدل های روابط عمومی ایالات متحده در کشورهای دیگر، (3) مقایسه رفتارهای روابط عمومی در مناطق یا کشورهای مختلف از طریق مطالعات موردی و (4) مطالعات روابط عمومی بین الملل که توسط دولت ها انجام می شود. می توان اشاره کرد که بسیاری از نویسندگان از ایالات متحده مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر را به عنوان روابط عمومی بین المللی طبقه بندی می کنند. Jain، De Moya، & Molleda، 2014 مقالات مربوط به روابط عمومی بین الملل منتشر شده از سال 2006 تا 2011 در 12 مجله بررسی شده توسط مجله بررسی شده است. آنها دریافتند که 77٪ از 200 مقاله مجله شناسایی شده مربوط به روابط عمومی روابط عمومی در یک منطقه / کشور به غیر از ایالات متحده است، تنها 18٪ با تجزیه و تحلیل بین المللی و 5٪ با مسائل و سازمان های جهانی است. روابط عمومی بین المللی در مجلات علمی عمدتا به معنی روابط عمومی است که در کشور دیگری غیر از کشور اصلی نشریه (و اغلب توسط محققان داخلی از داخل این کشورها و فرهنگ ها نوشته شده است). کمبود آشکار در تحقیقات تجربی روابط عمومی بین المللی و جهانی وجود دارد.

این مقاله تلاش می کند تا شکاف تحقیق را با بررسی وضعیت نظری و تحقیق روابط بین الملل بین المللی و گزارش گیری در مورد مطالعات همه جانبه در روابط بین المللی روابط عمومی در بخش شرکت ها، متوقف کند. شرکت های چند ملیتی در مرکز جهانی شدن اقتصادی قرار دارند (Kleinert، 2001). چگونه آنها چگونه و چگونه باید روابط عمومی بین المللی را انجام دهند؟

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

۱٫ Global public relations and communication management: a European perspective Globalization is

increasing economic, social, and political interdependencies around the world. Consequently, public relations as a discipline are more often charged with managing communication and relationships between organizations and their stakeholders on an international level (Verciˇ c, ˇ ۲۰۱۳b). As more actors consciously use public relations globally, its description and explanation gain on the global level in importance. Yet “in a global context, systematic empirical research in public relations is rare” (Verciˇ c, ˇ ۲۰۱۳a; p. 17).

Although there is a noticeable rise in publications on international and global public relations, Wakefield (2011) noted “the scarcity of theory specific to public relations in global organizations.” Ni (2013) proposed two major perspectives for the examination of public relations in the global(ization) context: cross-cultural comparison (comparing practices in different countries) and intercultural interaction (communication in intercultural settings). Curtin and Gaither (2007) identified four clusters of studies in international public relations: (1) analyses of how national cultures influence public relations practice, (2) analyses of the relevance of US-centric public relations models in other countries, (3) comparisons of public relations practices across regions or countries through case studies, and (4) studies of international public relations practiced by governments. One can note that many authors from the United States classify studies done in other countries as international public relations. Jain, De Moya, & Molleda, 2014 reviewed articles on international public relations published from 2006 to ۲۰۱۱ in 12 peer reviewed journals. They found that 77% of 200 journal articles identified were concerned with domestic public relations practice in a region/nation other than the US, only 18% with cross-country analyses and 5% with global issues or organizations. International public relations in academic journals predominantly means public relations practiced in a country other than the home country of the publication (and is often written by domestic researchers from within those countries and cultures). There is an obvious scarcity of empirical research on international and global public relations.

This article tries to close the research gap by reviewing the status of international public relations theorizing and research and reporting on a pan-European study into international public relations practices in the corporate sector. Multinational enterprises are at the very center of economic globalization (Kleinert, 2001). How do they and how should they practice international public relations?

سال انتشار 2015
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  بررسی روابط عمومی – Public Relations Review
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  روابط عمومی بین المللی، مدیریت ارتباطات بین المللی، روابط عمومی جهانی، مدیریت ارتباطات جهانی،کارکنان ارتباطات اصلی
صفحات مقاله انگلیسی 9
مناسب برای رشته علوم ارتباطات اجتماعی
مناسب برای گرایش روابط عمومی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم ارتباطات اجتماعی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید