مقاله عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه (2015 امرالد)

عنوان فارسی مقاله عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه: کاربرد مدل اشتراک دانش در سایت های شبکه اجتماعی
عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting information sharing in social networking sites amongst university students: Application of the knowledge-sharing model to social networking sites
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

بررسی منابع

مدل اشتراک دانش در زمینه های مختلف

نظریه شناخت اجتماعی و اشتراک اطلاعات

عوامل شخصی: خود کارآمدی و انتظار برایند

عوامل زیست محیطی: استحکام و قدرت روابط اجتماعی

روش

ساخت پرسش نامه و شاخص های کلیدی

نتایج

خصوصیات شرکت کننده ها

آزمون فرضیه

جمع بندی و بحث

محدودیت ها و تحقیقات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – Drawing upon the knowledge sharing model, the purpose of this paper is to identify personal and environmental antecedents to information sharing on social networking sites (SNSs) and examines the interaction effects between the two factors. Design/methodology/approach – Data were collected via online survey with college students. Hierarchical multiple regressions were performed to test hypotheses and examine research questions. Findings – With regard to environmental factors, the more users perceive their audience to be a collection of weak ties, the more likely they are to share information on SNSs, independent of the size of their networks. Personal factors such as information self-efficacy, positive social outcome expectations, and sharing enjoyment feelings were found to be significant predictors of sharing activities. In addition, a significant interaction effect was found such that the effects of social outcome expectations on sharing activities on SNSs are manifested to a greater extent when users perceive their audience as weak ties rather than strong ties. Originality/value – This study extends the knowledge sharing model literature by applying it to the SNS context and advances SNS research by taking into consideration both environmental factors and personal factors and their interactions.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: با استناد به مدل اشتراک دانش، هدف این مقاله شناسایی عوامل محیطی و شخصی موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی(SNS) و بررسی اثرات متقابل بین این دو فاکتور است.

طرح/روش/رویکرد: داده ها از طریق نظر سنجی آنلاین از دانشجویان دانشگاه جمع آوری شدند. رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی برای آزمون فرضیات و بررسی سوالات تحقیق انجام شد.

یافته ها: در رابطه با عوامل محیطی، هر چه روابط و همبستگی ضعیفی میان مخاطبان کاربر زیاد باشد، احتمال به اشتراک گذاری دانش در شبکه های اجتماعی، صرف نظر از اندازه شبکه ها بیشتر خواهد بود. عوامل شخصی یا فردی نظیر خود کارامدی اطلاعات، انتظار برایند اجتماعی مثبت و حس لذت به اشتراک گذاری اطلاعات نیز از متغیر های معنی دار فعالیت های به اشتراک گذاری است. به علاوه، اثرات متقابل معنی داری مشاهده شد طوری که اثرات انتظار برایند اجتماعی بر روی فعالیت های به اشتراک گذاری بر روی شبکه های اجتماعی زمانی بیشتر مشاهده شد که کاربران حس می کردند روابط میان مخاطبانشان ضعیف است.

اصلیت/ارزش: این مطالعه با اعمال مدل به اشتراک گذاری دانش در زمینه شبکه های اجتماعی موجب توسعه و غنای دانش در این زمینه شده و با در تظر گرفتن عوامل محیطی و فردی و اثرات متقابل آن ها به پیشرفت تحقیقات سایت های شبکه های اجتماعی می انجامد.

سال انتشار 2015
ناشر امرالد
مجله  مرور اطلاعات آنلاین – Online Information Review
کلمات کلیدی  سایت های شبکه های اجتماعی، مدل به اشتراک گذاری دانش، نظریه شناختی اجتماعی، روابط قوی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21
تعداد صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات
مناسب برای گرایش اینترنت و شبکه های گسترده
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید