مقاله شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی (2005 Ncbi)

 

 

عنوان فارسی مقاله شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی
عنوان انگلیسی مقاله Exercise intensity and its effects on thyroid hormones
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش ها

افراد

طرح مطالعاتی

آنالیز آزمایشگاهی

آنالیز آماری

نتایج

بحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

BACKGROUND: Physical activity influences energy metabolism in human subjects by increasing activity-induced energy expenditure and resting metabolic rate for several hours after exercise. Effects of exercise on circulating thyroid hormone values remain controversial. We have investigated the effect of acute aerobic exercise on thyroid hormone values. MATERIALS/METHODS: The effect of different intensity levels of acute aerobic exercise on thyroid hormones was investigated in 60 male well-trained athletes by performing bicycle ergometer at 45% (low intensity), 70% (moderate intensity), and 90% (high intensity). These intensities were selected according to their maximum heart rate (MHR). At each intensity level, heart rate, blood lactic acid, serum total thyroxine (T4), free thyroxine (fT4), total triiodothyronine (T3), free triiodothyronine (fT3) and thyroid stimulating hormone (TSH) values were measured. RESULTS: The results of this study show that exercise performed at the anaerobic threshold (70% of maximum heart rate, lactate level 4.59 ± 1.75 mmol/l) caused the most prominent changes in the amount of any hormone values. While the rate of T4, fT4, and TSH continued to rise at 90% of maximum heart rate, the rate of T3 and fT3 started to fall. CONCLUSIONS: Maximal aerobic exercise greatly affects the level of circulating thyroid hormones.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

پس زمینه: فعالیت فیزیکی، به واسطه ی افزایش مصرف انرژی القا شده با فعالیت و سرعت متابولیک بدن، متابولیسم انرژی در انسان ها را چندین ساعت بعداز تمرین ورزشی تحت تاثیر قرار می دهد. اثرات تمرین ورزشی روی مقادیر هورمون تیروئیدی در گردش، هنوز بحث برانگیز باقی مانده است. ما اثر تمرین ایروبیک شدید را روی مقادیر هورمون تیروئیدی بررسی کرده ایم.

مواد و روش ها: اثر سطوح شدتی مختلف تمرین هوازی شدید روی هورمون های تیروئیدی در 60 مرد ورزشکار که به خوبی تمرین کرده بودند، توسط اجرای دوچرخه کارسنج در 45% (شدت پایین)، 70% (شدت متوسط)، و 90% (شدت بالا) مورد بررسی قرار گرفت. این شدت ها مطابق با ضربان قلب بیشینه ی آن ها (MHR) انتخاب شده بودند. در هر سطح شدتی، مقادیر ضربان قلب، لاکتیک اسید خون، تیروکسین کل سرم (T4)، تیروکسین آزاد (fT4)، تری یدو تیرونین (T3)، تری یدو تیرونین آزاد (fT3)، و هورمون تحریک کننده-ی تیروئید (TSH)، سنجیده شد.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین ورزشی اجرا شده در آستانه ی غیرهوازی (70% از ضربان قلب بیشینه، سطح لاکتات 4.59±1.75mmol/l) موجب ایجاد برجسته ترین تغییرات در مقدار هریک از مقادیر هورمونی می شود. اگرچه نرخ T4، fT4 و TSH به افزایش خود در 90% از ضربان قلب بیشینه ادامه داد اما نرخ T3، و fT3 شروع به افت کرده بود.

نتیجه گیری کلی: ماکزیمم تمرین ورزشی به مقدار زیادی سطح هورمون های تیروئیدی در گردش را تحت تاثیر قرار می دهد.

سال انتشار 2005
ناشر Ncbi
مجله  اسناد اندوکرینولوژی عصبی – Neuroendocrinology Letters
کلمات کلیدی  تمرین ورزشی، هورمون تیروئیدی، تیروکسین
 صفحات مقاله انگلیسی 5
صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته تربیت بدنی و پزشکی
مناسب برای گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، غدد و متابولیسم
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید