مقاله بررسی فراریان مالیاتی شرکت ها (2013 Waset)

 

 

عنوان فارسی مقاله بررسی فراریان مالیاتی شرکت ها: شواهدی از موارد حسابرسی نهایی
عنوان انگلیسی مقاله Examining Corporate Tax Evaders: Evidence from the Finalized Audit Cases
فهرست مطالب چکیده

I. مقدمه

II. حسابرسی مالیاتی در مالزی

II. اهداف تحقیق

III. روش و دادهها

IV. نتایج و یافتهها

A. چه چیزی باعث حسابرسی مالیاتی در مالزی میشود؟

B. سال انتخابی ارزیابی برای حسابرسی مالیاتی و یا دوره مورد بازبینی

C. علل مداوم فرار از پرداخت مالیات

D. بازه زمانی حسابرسی و یا مدت زمان حسابرسی مالیاتی

E. عوارض جریمه

V. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

This paper aims to (1) analyze the profiles of transgressors (detected evaders); (2) examine reason(s) that triggered a tax audit, causes of tax evasion, audit timeframe and tax penalty charged; and (3) to assess if tax auditors followed the guidelines as stated in the ‘Tax Audit Framework’ when conducting tax audits. In 2011, the Inland Revenue Board Malaysia (IRBM) had audited and finalized 557 company cases. With official permission, data of all the 557 cases were obtained from the IRBM. Of these, a total of 421 cases with complete information were analyzed. About 58.1% was small and medium corporations and from the construction industry (32.8%). The selection for tax audit was based on risk analysis (66.8%), information from third party (11.1%), and firm with low profitability or fluctuating profit pattern (7.8%). The three persistent causes of tax evasion by firms were over claimed expenses (46.8%), fraudulent reporting of income (38.5%) and overstating purchases (10.5%). These findings are consistent with past literature. Results showed that tax auditors took six to 18 months to close audit cases. More than half of tax evaders were fined 45% on additional tax raised during audit for the first offence. The study found tax auditors did follow the guidelines in the ‘Tax Audit Framework’ in audit selection, settlement and penalty imposition.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف این مقاله (1) انالیز پروفایل متخلفان (فراریان شناسایی شده)؛ (بررسی دلیل یا دلایلی که منجر به حسابرسی مالیاتی میشود، عوامل فرار مالیاتی، محدوده زمانی حسابرسی و هزینه جریمه مالیاتی؛ و (3) ارزیابی این موضوع است که آیا حسابرسان راهنماها را همانگونه که در “محدوده کاری حسابرسی مالیاتی” بیان شده است در زمان حسابرسی مالیاتی دنبال میکنند. در سال 2011، درآمد داخلی انجمن مالزی (IRBM) 557 مورد شرکت را حسابرسی و نهایی کرد. با مجوز رسمی، داده های همه 557 مورد از IRBM به دست آمد. البته از این تعداد، در مجموع 421 مورد با اطلاعات کامل مورد بررسی قرار گرفت. حدود 58.1٪ از شرکت‌های کوچک و متوسط و از صنعت ساخت و ساز (32.8٪) بود. انتخاب برای حسابرسی مالیاتی بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک (66.8 درصد)، اطلاعات از شخص ثالث (11.1٪)، و شرکت با سود دهی کم و یا نوسان الگوی سود (7.8٪) بود. سه علت مداوم فرار از پرداخت مالیات توسط شرکت، هزینه های زیاد ادعا شده (46.8٪)، گزارش جعلی از درآمد (38.5٪) و خریدهای اغراق آمیز (10.5٪) بوده است. این یافته ها مطابق با مقالات گذشته است. نتایج نشان داد که حسابرسان مالیاتی در زمان شش تا 18 ماه برای بستن موارد حسابرسی وقت صرف میکنند. بیش از نیمی از فراریان مالیات از 45٪ مالیات اضافی مطرح شده در طول ممیزی برای برای مرتبه اول جریمه شدند. این مطالعه نشان داد حسابرسان مالیاتی از دستورالعمل « چارچوب حسابرسی مالیاتی” را در انتخاب حسابرسی، حل و فصل و اعمال مجازات پیروی نمیکنند.

سال انتشار 2013
ناشر Waset
مجله  مجله بین المللی علوم اجتماعی، رفتاری، آموزشی، اقتصادی، تجاری و صنعتی
کلمات کلیدی   تقلب مالیات شرکت، عدم پرداخت مالیات، فرار مالیاتی، ممیزی مالیاتی، گزارش جعلی
 صفحات مقاله انگلیسی 5
صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته حسابداری و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش حسابداری مالیاتی و اقتصاد مالی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید