مقاله کارآفرینی، رشد اقتصادی و نوآوری: آیا اثرات بازخورد در میان هستند؟ (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله کارآفرینی، رشد اقتصادی و نوآوری: آیا اثرات بازخورد در میان هستند؟
عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work?
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. فرآیند نوآوری و رشد اقتصادی

3. برآورد تجربی

3.1. روش برآورد

4. یافته ها

5. نتیجه گیری ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study aims to analyze the relationships between entrepreneurship, innovation and economic growth, and to show the feedback effects in these relationships. A Schumpeterian approach considering three equations linking GDP, innovation, and entrepreneurship facilitates this analysis. This paper presents empirical analysis of entrepreneurial activity in 13 developed countries. Panel data with fixed effects methodology, for the period 2002 to 2007, provides the means to estimate the equations. The analysis shows that several factors have positive impacts on innovation and entrepreneurship, including monetary policy and social climate. Additionally, a feedback effect is at work: economic activity promotes entrepreneurship and innovation activities, and the latter enhances economic activity. Therefore, policymakers must consider this effect when designing economic policies.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف از پژوهش حاضر, تجزیه و تحلیل روابط بین کارآفرینی، نوآوری و رشد اقتصادی، و نشان دادن اثرات بازخورد در این روابط است. یک روش Schumpeterian که سه معادله مرتبط کننده تولید ناخالص داخلی، نوآوری و کارآفرینی را در نظر می گیرد, این تجزیه و تحلیل را تسهیل میکند. این در مقاله, یک تجزیه و تحلیل تجربی از فعالیت های کارآفرینی در 13 کشور توسعه یافته ارائه شه است. داده های پانل با روش اثرات ثابت، برای دوره 2002 تا 2007, اسباب تخمین معادلات را فراهم می کند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چندین عوامل دارای اثرات مثبت بر نوآوری و کارآفرینی هستند، از جمله سیاست های پولی و فضای اجتماعی. علاوه بر این، یک اثر بازخورد در کار وجود دارد: فعالیت اقتصادی, فعالیت های کارآفرینی و نوآوری را ترویج می کند و نوآوری موجب ارتقای فعالیت های اقتصادی می شود. بنابراین، سیاستگذاران باید این اثر را در هنگام طراحی سیاست های اقتصادی در نظر گیرند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله پژوهش کسب و کار – Journal of Business Research
کلمات کلیدی  نوآوری، دانش، رشد اقتصادی، Schumpeter، کارآفرینی، توزیع درآمد
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مدیریت و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید