مقاله محل مراکز کمک های اضطراری به هنگام آسیب دیدن تصادفی شبکه ارتباطی (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله محل مراکز کمک های اضطراری به هنگام آسیب دیدن تصادفی شبکه ارتباطی: بحث در رابطه با شهر استانبول
عنوان انگلیسی مقاله Emergency facility location under random network damage: Insights from the Istanbul case
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات تحقیق

3. توصیف مسئله و مدل بهینه سازی

متغیرهای تصمیم گیری

پارامترها

4. روش حل

4.1 تولید حالت

مورد خرابی مستقل(IF)

مورد خرابی وابسته(DF)

4.2 الگوریتم جستجوی tabu

5 آمادگی در روش ما برای زلزله ی استانبول

5.1 تولید داده ها

5.1.1 گره های شبکه

5.1.2 لینک های شبکه و مسیرها

5.1.3 تولید احتمال

6 تجزیه و تحلیل محاسباتی

6.1 ارزیابی کیفیت راه حل الگوریتم جستجوی tabu

6.2 تجزیه و تحلیل اندازه ی نمونه

6.3 تعداد ERF هایی که باید باز باشند

6.4 تجزیه و تحلیل محدودیت فاصله ی پوشش

6.5 تجزیه و تحلیل محدوده ی فاصله ی وابستگی

7. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی

Abstract

Damage to infrastructure, especially to highways and roads, adversely affects accessibility to disaster areas. Predicting accessibility to demand points from the supply points by a systematic model would lead to more effective emergency facility location decisions. To this effect, we model the spatial impact of the disaster on network links by random failures with dependency such that failure of a link induces failure of nearby links that are structurally more vulnerable. For each demand point, a set of alternative paths is generated from each potential supply point so that the shortest surviving path will be used for relief transportation after the disaster. The objective is to maximize the expected demand coverage within a specified distance over all possible network realizations. To overcome the computational difficulty caused by extremely large number of possible outcomes, we propose a tabu search heuristic that evaluates candidate solutions over a sample of network scenarios. The scenario generation algorithm that represents the proposed distance and vulnerability based failure model is the main contribution of our study. The tabu search algorithm is applied to Istanbul earthquake preparedness case with a detailed analysis comparing solutions found in no link failure, independent link failure, and dependent link failure cases. The results show that incorporating dependent link failures to the model improves the covered demand percentages significantly.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

آسیب به زیرساخت خصوصا بزرگراه ها و جاده ها بطور قابل توجهی دسترسی به مناطق بلازده را سخت میکند. اگر نحوه ی دسترسی به مناطق موردنظر را با استفاده از مدل نظام مندی از قبل تعیین کنیم تصمیمات مناسبی را جهت تعیین موقعیت مراکز کمک های اضطراری خواهیم گرفت. از این جهت تاثیر فاجعه بر شبکه ی ارتباطی را مدلینگ میکنیم. برای هر نقطه ی تقاضا مجموعه ای از مسیرهای جایگزین از نقطه ی تامین تولید میشود و کوتاه ترین مسیر برای حمل و نقل بعد از فاجعه انتخاب میگردد. هدف پاسخگویی به تقاضاهای موردانتظار در حیطه ی معینی است. برای اینکه بتوانیم از عهده ی محاسبات سخت مربوط به نتایج ممکن متعدد برآییم روش جستجوی خاصی را پیشنهاد میکنیم که راه حل های مناسبی را برای یک سری از حالت های احتمالی ارائه میدهد. الگوریتم تولید حالت های متعدد دستاورد اصلی مطالعه ی ماست. این الگوریتم جستجو که tabu نام دارد برای مهیا شدن در برابر زلزله ی احتمالی در شهر استانبول استفاده میشود. نتایج حاکی از آن است که استفاده از شکست های لینک وابسته در مدل درصد پاسخگویی به تقاضا را بطور قابل توجهی افزایش میدهد.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله   تحقیقات کامپیوتری و عملیاتی – Computers & Operations Research
کلمات کلیدی   برنامه ریزی و طراحی امکانات، تدارکات انسانی، آمادگی در برابر سوانح، محل تسهیلات، شکست ارتباط، همبستگی فضایی و ساختاری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39
تعداد صفحات ترجمه مقاله 34
مناسب برای رشته مهندسی عمران و مدیریت
مناسب برای گرایش مهندسی راه و ترابری، مدیریت بحران و برنامه ریزی حمل و نقل
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید