مقاله اثرات روش های مختلف خشک کردن روی خصوصیات آنتی اکسیدانی برگ ها (2009 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله اثرات روش های مختلف خشک کردن روی خصوصیات آنتی اکسیدانی برگ ها و چای گونه های زنجبیل
عنوان انگلیسی مقاله Effects of different drying methods on the antioxidant properties of leaves and tea of ginger species
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. مواد شیمیایی و وسایل

2.2 مواد گیاهی

2.3. فرایند خشک کردن

2.4. استخراج نمونه

2.5. محتوای فنلی کل

2.6. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی

2.6.1. فعالیت تنظیف کنندگی رادیکال DPPH

2.6.2. قدرت کاهشی فریک

2.6.3. توانایی کلاته کنندگی یون فروس

2.6.4. فعالیت مهاری پراکسیداسیون لیپید

2.7. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

3. نتایج و بحث

3.1. توصیف گونه های گیاهی

3.2. خصوصیات آنتی اکسیدانی برگ های تازه

3.2.2. عصاره گیری با متانول

3.3. اثرات روش های خشک کردن حرارتی

3.4. اثرات روش های خشک کردن غیرحرارتی

3.5. جوشانده های (چای) A. zerumbet

4. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Effects of five different drying methods on the antioxidant properties (AOP) of leaves of Alpinia zerumbet, Etlingera elatior, Curcuma longa, and Kaempferia galanga were assessed. All methods of thermal drying (microwave-, oven-, and sun-drying) resulted in drastic declines in total phenolic content (TPC), ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AEAC), and ferric-reducing power (FRP), with minimal effects on ferrous ion-chelating ability and lipid peroxidation inhibition activity. Of the non-thermal drying methods, significant losses were observed in air-dried leaves. Freeze-drying resulted in significant gains in TPC, AEAC, and FRP for A. zerumbet and E. elatior leaves. After one week storage, AOP of freeze-dried E. elatior leaves remained significantly higher than those of fresh control leaves. Freeze-dried tea of A. zerumbet was superior to the commercial tea for all AOP studied.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

اثرات 5 روش خشک کردن مختلف روی خصوصیات آنتی اکسیدانی (AOP) برگ های Alpinia zerumbet، Etlingera elatior، Curcuma longa، و Kaempferia galanga مورد ارزیابی قرار گرفت. همه ی روش های خشک کردن دمایی (خشک کردن با میکروویو، آون، نور خورشید) منجر به کاهش قابل توجهی در محتوای فنلی کل (TPC)، ظرفیت آنتی اکسیدانی هم ارز آسکوربیک اسید (AEAC)، و قدرت کاهندگی فریک (FRP) می شود و اثرات کمینه ای روی توانایی کلاته کنندگی یون فروس و فعالیت مهاری پراکسیداسیون لیپید دارد. از بین روش های خشک کردن غیرحرارتی، از دست رفتن معنی داری در برگ های خشک شده در معرض هوا مشاهده شده بود. خشک کردن با انجماد منجر به افزایش معنی داری در TPC، AEAC و FRP در برگ های A. zerumbet و E. elatior شده بود. بعداز یک هفته از ذخیره سازی، AOP برگ های خشک شده با انجماد E. elatior به طور معنی داری بالاتر از برگ های تازه ی گروه کنترل باقی مانده بود. در همه ی مطالعات AOP، جوشانده ی (چای) خشک شده با انجماد A. zerumbet به جوشانده (چای) تجاری برتری داشت.

سال انتشار 2009
ناشر الزویر
مجله   شیمی مواد غذایی – Food Chemistry
کلمات کلیدی  خشک کردن حرارتی، غیرحرارتی و خشک کردن با انجماد، خصوصیات آنتی اکسیدانی، زنجبیلیان
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته  کشاورزی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش گیاهان دارویی و علوم گیاهی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید