مقاله اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول های قرمز خون (2008 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول های قرمز خون
عنوان انگلیسی مقاله Effects of Dextran Molecular Weight on Red Blood Cell Aggregation
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

آماده سازی و تهیه نمونه

اندازه گیری های تجمع

فنون گوناگون دیگر

تئوری

نتایج

تجمع RBC

ملاحظات نظری

بحث

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

The reversible aggregation of human red blood cells (RBC) by proteins or polymers continues to be of biologic and biophysical interest, yet the mechanistic details governing the process are still being explored. Although a depletion model with osmotic attractive forces due to polymer depletion near the RBC surface has been proposed for aggregation by the neutral polyglucose dextran, its applicability at high molecular mass has not been established. In this study, RBC aggregation was measured over a wide range of dextran molecular mass (70 kDa to 28 MDa) at concentrations #2 g/dL. Our results indicate that aggregation does not monotonically increase with polymer size; instead, it demonstrates an optimum dextran molecular mass around 200-500 kDa. We used a model for depletion-mediated RBC aggregation to calculate the expected depletion energies. This model was found to be consistent with the experimental results and thus provides new insight into polymer-RBC interactions.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

تجمع برگشت ناپذیر گلبول های قرمز انسان(RBC) توسط پروتین ها یا پلیمر ها از دیدگاه بیوفیزیک و بیولوژیک توجه روز افزونی را جلب کرده و هنوز جزییات مکانیستی کنترل کننده فرایند کشف نشده است. اگرچه یک مدل تخلیه ای با نیرو های جاذب اسمزی ناشی از تخلیه پلیمری( بسپار) نزدیک به سطح گلبول های قرمز خون برای تجمع و انباشت توسط دکستران پلی گلوکز خنثی پیشنهاد شده است، با این حال قابلیت کاربرد آن در وزن مولکولی بالا، هنوز اثبات نشده است. در این مطالعه، تجمع و انباشت RBC در یک دامنه و طیف گسترده از جرم مولکولی دکستران(70کیلودالتون تا 28 MDa) در غلظت های کم تر از 2 g/dL اندازه گیری شد. نتایج ما نشان داد که تجمع و انباشت به طور یکنواخت با افزایش اندازه پلیمر افزایش نمی یابد، بلکه، نتایج نشان داد که یک جرم مولکولی بهینه دکستران حدود 200 تا 500 کیلو دالتون است. ما از یک مدل برای انباشت RBC مبتنی بر تخلیه برای محاسبه انرژی های تخلیه مورد انتظار استفاده کردیم. این مدل مطابق با نتایج آزمایشی بوده و از این روی اطلاعات جدیدی را در خصوص فعل و انفعالات و اثرات متقابل پلیمر- گلبول های قرمز در اختیار می گذارد.

سال انتشار 2008
ناشر Ncbi
مجله  مجله بیوفیزیکی – Biophysical Journal
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته داروسازی و پزشکی
مناسب برای گرایش داروشناسی، هماتولوژی یا خون شناسی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید