مقاله تاثیر سن، جنسیت و فشار خون بر روی سرعت جریان خون در بافت های گوشتی دندان (2016 وایلی)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر سن، جنسیت و فشار خون بر روی سرعت جریان خون در بافت های گوشتی دندان با اندازه گیری های تکنیک های فراصوت داپلر
عنوان انگلیسی مقاله Effects of Age, Sex, and Blood Pressure on the Blood Flow Velocity in Dental Pulp Measured by Doppler Ultrasound Technique
فهرست مطالب چکیده

لیست اختصار ها

مقدمه

مواد و روش ها

شرکت کننده ها

اندازه گیری ها

تحلیل های آماری

نتایج

مباحث

دیدگاه های آتی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Objective To examine the effects of age, sex, and BP on the PBFV in human maxillary anterior teeth.

Methods A total of 332 maxillary anterior teeth from 95 participants were included. The age and sex of each subject were recorded. The systolic and diastolic BPs were measured by a digital sphygmomanometer. The PBFV of each tooth was measured by a Doppler ultrasound system with a 20 MHz transducer.

Results Among the variables, only systolic BP demonstrated a significant association with the PBFV. There were significant decreases in the PBFV with the groups of lower BP (P<.05). Age, sex, and tooth type were not significantly associated with the PBFV.

Conclusions Within the limitations of this study, it is considered that the PBFV increases with an increase in systolic BP. Age, sex, and tooth type had no significant effect on the PBFV of maxillary anterior teeth.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف : بررسی کردن تاثیر سن، جنسیت، فشار خون بر روی PBFV در دندان های فکی قدامی انسان

روش ها : تعداد 332 دندان فکی قدامی از 95 شرکت کننده در این مطالعه بررسی شده است. سن و جنسیت هر کدام از این سوژه ها ثبت شده است. فشار خون های سیستولی و دیاستولی با استفاده از اسپینگومنومتر ( فشار سنج خونی) اندازه گیری شده است. PBFFV هر دندان نیز با استفاده از یک سیستم فراصوت داپلر با ترانسدیوسر های 20MHz ، اندازه گیری شده است.

نتایج : در میان متغیر های مختلف، تنها مشخص شد که فشار خون سیستولی تاثیر و ارتباط محسوس با PBFV ( p<0.001) دارد. کاهش های محسوسی در PBFV با گروه BP پایین تر (p < 0.05) وجود داشت. سن، جنسیت و نوع دندان به صورت محسوس ارتباطی با PBFV نداشت.

جمع بندی : در حوزه ی محدودیت های این مطالعه، این موضوع در نظر گرفته میشود که PBFV با افزایش در فشار خون سیستولی ، افزایش پیدا میکند. سن، جنسیت و نوع دندان هیچ تاثیری بر روی PBFV در دندان های فکی قدامی ندارد.

سال انتشار 2016
ناشر وایلی
کلمات کلیدی  بافت های گوشتی دندانی، سرعت جریان خون در بافت های گوشتی، فراصوت داپلر، فشار خون، عامل سیستمی
 صفحات مقاله انگلیسی 21
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته دندانپزشکی
مناسب برای گرایش تشخیص بیماری های دهان و دندان، آسیب شناسی دهان
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته دندانپزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید