مقاله مدل های دینامیک برای طراحی شبکه های لجستیک سبز (2013 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدل های دینامیک برای طراحی شبکه های لجستیک سبز
عنوان انگلیسی مقاله Dynamic Models for Green Logistic Networks Design
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2- کار های مرتبط

3- اولین مدل

3-1 فرضیه

3-2 شاخص ها و مشاهدات

3-3 پارامتر های مدل

3-4 متغیر های اصمیم

3-5 تابع هدف

3-6 محدودیت های مدل

4-آزمون مدل

5-تجزیه تحلیل و اصلاحات

6-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Nowadays, the relationship industry-environment plays a significant role in business and supply chain management. Due to legislation pressures, consumer awareness and economic interest in used products, the concept of Green Supply Chain Management was born, with Reverse Logistics as principal driver. Designing a green logistic network consists in integrating environmental aspects in strategic decision making towards the location of logistic facilities. In this work mixed integer linear programming models are proposed for the design of a reverse logistic network. The innovative aspects of this study are: the assumption of a dynamic, multi-product environment and the uncertainty of used products returns. CPLEX software is used to formulate and solve the models. A results analysis is presented as well as possible research avenues.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

امروزه، رابطه بین صنعت-محیط زیست یک نقش بسیار مهم را در مدیریت زنجیره تامین و کسب و کار ایفا می کند. به دلیل فشار های قانونی، آگاهی مصرف کننده ها و منافع اقتصادی در محصولات مورد استفاده، مفهوم مدیریت زنجیره تامین سبز متولد شده است که لجستیک معکوس مهم ترین عامل آن بوده است. طراحی یک شبکه لجستیک سبز شامل قرار دادن ابعاد زیست محیطی در تصمیم گیری راهبردی در راستای مکان یابی امکانات لجستیک است. در این مطالعه، مدل های برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی یک شبکه لجستیک معکوس پیشنهاد می شود. ابعاد نوآورانه این مطالعه شامل موارد زیر می شوند: فرض یک محیط پویا و چند محصولی و عدم قطعیت بازگشت محصولات مورد استفاده. نرم افزار CPLEX برای فرموله سازی وحل مدل ها استفاده می شود. تحلیل نتایج و نیز مسیر های تحقیقاتی آینده نیز ارایه شده است.

سال انتشار 2013
ناشر الزویر
مجله  هفتمین کنفرانس IFAC مدلسازی، مدیریت و کنترل تولید
کلمات کلیدی  لجستیک معکوس، طراحی شبکه لجستیک سبز، مدل های پویا، بازیابی محصول، عدم قطعیت، MILP
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش لجستیک و زنجیره تامین
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع

دیدگاهتان را بنویسید