مقاله آیا الودگی ناشی از نوزما سرنا (Nosema ceranae) باعث اختلال فروپاشی کلنی در زنبورهای عسل (Apis mellifera) می شود؟ (2009 تیلور و فرانسیس)

عنوان فارسی مقاله آیا الودگی ناشی از نوزما سرنا (Nosema ceranae) باعث اختلال فروپاشی کلنی در زنبورهای عسل (Apis mellifera) می شود؟
عنوان انگلیسی مقاله Does infection by Nosema ceranae cause “Colony Collapse Disorder” in honey bees (Apis mellifera)?
فهرست مطالب خلاصه

مقدمه

تاریخچه کشف نوزما سرنا

منشا نوزما سرنا

تاریخ گسترش نوزما سرنا

توزیع فعلی نوزما سرنا

تاثیر نوزما سرنا و اختلال فروپاشی کلنی (CCD)

چشم انداز

بخشی از متن مقاله انگلیسی Summary

Nosema ceranae is an emergent and potentially virulent pathogen of the honey bee (Apis mellifera) that has spread across the world in the last 10 or so years. Its precise origin and timing of spread are currently unclear because of a lack of appropriate genetic markers and inadequate sampling in putative Asian source populations. Though it has been dismissed as a cause of CCD in the USA based on correlational analyses of snapshot sampling of diseased hives, observations of naturally infected colonies suggest that it leads to colony collapse in Spain. Experiments are sorely needed to investigate its impact on individuals and colonies, and to pin down a causal relationship between N. ceranae and colony collapse. Whether N. ceranae is displacing N. apis is uncertain. For temperate zone apiculturalists, global climate change may mean that N. ceranae presents more of a challenge than has hitherto been considered the case.

ترجمه بخشی از متن مقاله خلاصه

نوزما سرنا یک عامل بیماری زای بالقوه بدخیم و مضر برای زنبور عسل (Apis mellifera) است که طی 10 سال گذشته در سراسر جهان گسترش یافته است. به دلیل عدم استفاده از نشانگرهای ژنتیکی مناسب و نمونه-برداری ناکافی در جمعیت های منبع آسیایی در نظر گرفته، منشا دقیق و زمان بندی گسترش آن مشخص نشده است. هرچند در ایالات متحده امریکا بر اساس آنالیزهای همبستگی نمونه برداری تصویر لحظه ای از کندوهای آلوده، به عنوان عامل اختلال فروپاشی کلنی در نظر گرفته شده است. مشاهدات کلنی های آلوده ی طبیعی پیشنهاد کرد که منجر به فروپاشی کلنی در اسپانیا می شود. آزمایش ها به شدت نیزامند بررسی تاثیر آن بر افراد و کلنی ها و ایجاد یک ارتباط علیتی بین نوزما سرنا و فروپاشی کلنی است. جانشینی نوزما سرنا با N. apis هنوز مشخص نشده است. برای زنبورداری های منطقه معتدل، تغییرات اقلیمی جهانی ممکن است به این معنی باشد که نوزما سرنا بیشتر از قبل به عنوان یک چالش در نظر گرفته می شود.

سال انتشار 2009
ناشر تیلور و فرانسیس
مجله   مجله تحقیقات دامپزشکی – Journal of Apicultural Research
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته کشاورزی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش زنبورداری، بیوسیستماتیک حشرات و حشره شناسی کشاورزی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید