مقاله آیا دخالت خانوادگی چرایی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمدها را شرح میدهد؟ (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله آیا دخالت خانوادگی چرایی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمدها را شرح میدهد؟
عنوان انگلیسی مقاله Does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management?
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.بسط (توسعه) نظری و فرضیه ها

1.2.دخالت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی متحد

2.2 اثرات مشارکت خانوادگی و CSRبر مدیریت درآمدها

3.دیتاها و روش شناسی(روش ها)

1.3 نمونه

2.3 مدل ها و متغیرهای تجربی

4.تحلیل و نتایج

1.4 دخالت خانوادگی و عملکرد CSR

2.4 اثرات دخالت خانوادگی و CSR بر مدیریت درآمدها

3.4 آزمون های مقاومتی

5.بحث و نتیجه گیری

پیوست A.اندازه گیری های مدیریت درآمدها

1.A.اندازه گیری مدیریت درآمدهای تعهدی

2.A اندازه گیری مدیریت درآمدهای واقعی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

We investigate how family involvement in the ownership, management, or governance of a business affects its engagement in earnings management both directly and indirectly through its corporate social responsibility (CSR) activities. Using a sample of S&P 500 companies, we find that family firms tend to have higher CSR performance, which can help them to maintain legitimacy and preserve socio-emotional wealth. Family firms also engage in less accrual-based earnings management, although they are indistinguishable from non-family firms in terms of real earnings management. In contrast to previous research, we find that CSR performance is not significantly associated with either accrual-based or real earnings management behavior after we account for the effect of family involvement. Our findings suggest that the association between CSR performance and family involvement is the primary driver of the relation between CSR performance and earnings management documented in previous research

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ما بررسی میکنیم که چگونه دخالت خانوادگی در مالکیت،مدیریت،یا حاکمیت(نظارت،اختیارداری) تجارت مشارکت را در مدیریت درآمدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) خود تحت تاثیر قرار میدهد.با استفاده از نمونه ای از شرکت های S&P 500،ما دریافتیم که شرکت های خانوادگی تمایل به داشتن عملکرد CSR بیشتری داشته،که میتواند به آن ها جهت برقراری مشروعیت و حفظ ثروت های عاطفی اجتماعی کمک کند.شرکت های خانوادگی همچنین کمتر در مدیریت درآمدهای مبتنی بر تعهد مشارکت میکنند،هرچند که آن ها از شرکت های غیر خانوادگی از نظر مدیریت درآمدهای واقعی قابل تشخیص نیستند.در مقایسه با تحقیقات قبلی،ما دریافتیم که عملکرد CSR به طور قابل توجهی همبستگی با هیچ یک از رفتار مدیریت درآمدهای واقعی یا مبتنی بر تعهد پس از اینکه ما اثر دخالت خانوادگی را محاسبه کردیم،ندارد.یافته های ما پیشنهاد میکند که همبستگی بین عملکرد CSR و دخالت خانوادگی هدایت گر اصلی رابطه ی بین عملکرد CSR و مدیریت درآمدهای مستند در تحقیقات قبلی است.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله پژوهش کسب و کار – Journal of Business Research
کلمات کلیدی  مسئولیت اجتماعی شرکت، دخالت خانواده، مدیریت درآمد مبتنی بر تعهدی، مدیریت درآمد واقعی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد، مدیریت درآمد و مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید