مقاله تکنیک های جداسازی برای ارزیابی سطح اطمینان شبکه های ارتباطات کامپیوتری (2015 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تکنیک های جداسازی برای ارزیابی سطح اطمینان شبکه های ارتباطات کامپیوتری
عنوان انگلیسی مقاله Disjointing Technique for Reliability Evaluation of Computer-Communication Networks
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. لغت شناسی

4. الگوریتم

5. نمایش روش

6. جمع بندی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Source to all terminal reliability of a network is the ability of the network to transmit the commodity from source node to all other terminal nodes. The paper proposes an algorithm for source to all terminal reliability evaluation of directed networks. The algorithm starts with a spanning tree which is termed as first spanning tree (FST). All other disjoint spanning trees are generated from the knowledge of first spanning tree. Source to all terminal reliability is evaluated by taking probability of union of disjoint spanning trees. The method puts no constraint on FST selection. The proposed method is fast, efficient and no failed spanning tree is generated. The algorithm doesn’t generate duplicate spanning trees. The method is explained with the help of an example. The advantage in terms of computational complexity is also compared with the existing techniques.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

منابع برای سطح اطمینان تمام پایانه های یک شبکه، توانایی شبکه برای منتقل کردن اطلاعات مورد نظر از منبع به تمام دیگر گره های پایانه ای میباشد. این مقاله یک الگوریتم برای ارزیابی سطح اطمینان منبع به تمام پایانه ها در شبکه های مستقیم، ارائه میدهد. این الگوریتم با یک درخت پوشا شروع میشود که به عنوان اولین درخت پوشا نامیده میشود (FST). تمام دیگر درخت های پوشای جداسازی از دانش اولین درخت پوشا ایجاد میشود. سطح اعتماد منبع به تمام پایانه ها با در نظر داشتن احتمال پیوند درخت های پوشا ارزیابی میشود. این روش هیچ محدودیتی بر روی انتخاب FST ایجاد نمیکند. روش پیشنهاد شده سریع، کار آمد بوده و هیچ درخت پوشای معیوب را ایجاد نمیکند. این الگوریتم هیچ درخت پوشای دوگانه را ایجاد نمیکند. این روش با کمک یک نمونه توضیح داده شده است. فایده ی این روش از نظر پیچیدگی های محاسباتی نیز با تکنیک های موجود مقایسه شده است.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  علوم کامپیوتری پروسدیا – Procedia Computer Science
کلمات کلیدی  شبکه هدایت شده، قابلیت اطمینان SAT، درختان پوشا، ارزیابی قابلیت اطمینان
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
مناسب برای گرایش شبکه های کامپیوتری . مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید