مقاله تخریب افلاتوکسین با تیمار اولتراسوند (2015 Textroad)

عنوان فارسی مقاله تخریب افلاتوکسین با تیمار اولتراسوند
عنوان انگلیسی مقاله Destruction of AFT by Ultrasound Treatment
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Aflatoxins are a group of mycotoxins with highly toxic، mutagenic, carcinogenic and immuno-suppressive properties. Aflatoxins are secondary metabolites produced by Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and Aspergillus nomius. The aim of this study was to evaluate effect of ultrasound on detoxification of aflatoxin total including aflatoxin B1, B2, G1 and G2. For this purpose standard vials of aflatoxin solutions with concentrations of about 17.7 ppb AFT were treated by Ultrasound irradiation at constant frequency of 20 KHz with intensities 20, 60 and 100% for 10, 20 and 30 minutes. Aflatoxin contents were analyzed by high pressure liquid chromatography (HPLC) method. Results showed that the amount of AFT reduced about 41% at constant frequency of 20 KHz with intensities 60% for 10 minutes.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

آفلاتوکسین ها گروهی از مایکوتوکسین های با حواص سمی، موتاژنیک، سرطان زایی و سرکوب کننده دستکاه ایمنی هستند. افلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه تولید شده توسط Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus وAspergillus nomius می باشند. هدف این مطالعه ارزیابی اثر اولتراسوند بر روی سم زدایی مقدار کل افلاتوکسین از جمله B1, B2, G1 و G2 می باشد. برای این منظور ویال های استاندارد محلول افلاتوکسین با غلظت 17.7 PPB با اشعه اولتراسوند در فرکانس 20 کیلوهرتز با شدت 20، 60 و 100 درصد به مدت 10، 20 و 30 دقیقه تیمار شد. مقدار افلاتوکسین با روش کراماتوگرافی مایع فشار بالا تحلیل شد.

نتایج نشان داد که مقدار AFT تا 41 درصد در فرکانس ثابت 20 کیلوهرتز با شدت 60 درصد برای ده دقیقه کاهش یافت.

سال انتشار 2015
ناشر Textroad
مجله  مجله علوم محیطی و زیستی کاربردی – Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
کلمات کلیدی   افلاتوکسین، سم زدایی، HPLC
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 6
مناسب برای رشته صنایع غذایی
مناسب برای گرایش علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته صنایع غذایی

دیدگاهتان را بنویسید