مقاله ضوابط طراحی برای دیوارهای برشی (1973)

عنوان فارسی مقاله ضوابط طراحی برای دیوارهای برشی
عنوان انگلیسی مقاله Design Provisions for Shear Walls
فهرست مطالب چکیده

توسعه ضوابط طراحی

استحکام خمشی

استحکام برشی

بار برشی تحمل شده توسط بتن

بار برشی تحمل شده توسط آرماتورها

تعریف تنش برشی اسمی

محدودیت‏های موجود بر تنش برشی نهایی

مقایسه ضوابط طراحی با نتایج تست

ملاحظات دیگر

بحث و نتیجه‏ گیری

ضمیمه

تست‏های انجمن سیمان پورتلند

بخشی از متن مقاله انگلیسی The background and development of Section II.16, Special Provisions for Walls, of the ACI Building Code (ACI 318-7 I ) is discussed. These provisions were found to predict satisfactorily the strength of six high-rise and seven low-rise shear walls tested at the laboratories of the Portland Cement Association, as well as the strength of wall specimens tested by other investigators. The results of the PCA experimental investigations are summarized in an Ap endix. Thirteen rectangular shear walls were teste cl’ under combinations of lateral and axial loads. One of the specimens was subiected to ten cycles of load reversals.
ترجمه بخشی از متن مقاله

در این مقاله، پیش‏زمینه و بسط و توسعۀ بخش 11.16 در مقررات ACI 318-71 که مربوط به ضوابط ویژه برای دیوارها می‏باشد مورد بحث قرار گرفت. این ضوابط برای پیش‏بینی استحکام مطلوب شش نمونه دیوار برشی بلند و هفت نمونه دیوار برشی کم ارتفاع که توسط انجمن سیمان پورتلند مورد آزمایش قرار گرفته بودند و همچنین بررسی استحکام نمونه‏های دیگری از دیوارهای برشی که توسط مراجع دیگر آزمایش شدند؛ مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج آزمایش‏های صورت گرفته توسط انجمن سیمان پورتلند در یک ضمیمه در پایان مقاله آورده شده است. در این آزمایش‏ها، سیزده نمونه دیوار برشی مستطیل شکل تحت بارگذاری ترکیبی محوری و جانبی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین یکی از دیوارها تحت 10 سیکل معکوس‏شوندگی جهت بار قرار گرفت.

سال انتشار 1973
مجله  مجله موسسه بتن آمریکا – Journal of the American Concrete Institute
کلمات کلیدی  بارهای محوری، نظام‏نامۀ ساختمان، بارگذاری سیکلی، استحکام خمشی، ساختمان‏های مرتفع، بتن مسلح، پژوهش، استحکام برشی، تنش برشی، دیوارهای برشی، طراحی سازه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و مدیریت ساخت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید