مقاله داده کاوی داده های معاملاتی برای فروش فرآورده های لبنی (2014)

عنوان فارسی مقاله داده کاوی داده های معاملاتی برای فروش فرآورده های لبنی
عنوان انگلیسی مقاله Data mining of transactional data for sales of dairy products
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2-تحقیقات اخیر در رابطه با تجزیه تحلیل فروش

3-مجموعه داده های مورد استفاده برای داده کاوی

5-تجزیه تحلیل داده های فروش

5-1 آزمون فرضیه 1: مقدار فروش بستگی به سال دارد

5-2:آزمون فرضیه 2: مقدار فروش بستگی به ماه دارد

5-3 آزمون فرضیه 3- مقدار فروش بستگی به گروه دارد

5-4 آزمون فرضیه 4: مقدار فروش بستگی به آیتم دارد

5-5 آزمون فرضیه 5: مقدار فروش بستگی به قیمت متوسط دارد

6-اظهارات پایانی. بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The purpose of this article is to find out the most important factors for sales of dairy products. Transactional data for sales are used. This article is published for the first time. The results of the analysis will show how transactional data may be used for data mining. SPSS is used to analyze the data. Statistical methods (such as independent samples t-test, Chi-square tests, Mann-Whitney U test, one-way ANOVA test) are applied to find dependencies. We suppose that the quantity of sales depends on the year, month, group, item and average price. At the end of the study we found out that “year” and “group” are factors which mostly influence the quantity of a sale. Factors “month”, “item” and “average sale price” do not affect the quantity of a single sale. Mathematical formulas are derived to predict the quantity of a future sale on the basis of independent variables such as year and group of stock.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف این مقاله یافتن مهم ترین عوامل موثر بر فروش فراورده های لبنی می باشد. داده های معاملاتی برای فروش استفاده می شوند. این مقاله برای اولین بار منتشر می شود. نتایج تجزیه تحلیل نشان می دهد که چگونه داده های معاملاتی را می توان برای داده کاوی مورد استفاده قرار داد. نرم افزار SPSS برای تجزیه تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. روش های آماری( نظیر آزمون t نمونه های مستقل، آزمون کای اسکوئر، آزمون u من-ویتنی، آزمون تجزیه واریانس یک طرفه) برای یافتن وابستگی ها استفاده می شود. ما فرض می کنیم که مقدار فروش بستگی به سال، ماه، آیتم و قیمت میانگین دارد. در پایان مطالعه، پی برده شد که سال و گروه عواملی هستند که بیشترین تاثیر را بر روی مقدار فروش دارند. عواملی نظیر ماه، آیتم و قیمت متوسط فروش تاثیری بر مقدار یک فروش ندارند. فرمول های ریاضی برای پیش پینی مقدار یک فروش آینده بر اساس متغیر های مستقل نظیر سال و گروه ساخته می شوند.

سال انتشار 2014
مجله  اقتصاد نظری و کاربردی – Theoretical and Applied Economics
کلمات کلیدی  تجزیه تحلیل فروش، فراورده های لبنی، SPSS
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش اقتصاد نظری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید