مقاله انجام تحقیق با استفاده از پرونده سلامت الکترونیک در سیستم های چند بیمارستانی: اهمیت هماهنگی معنایی برای مدیران (2014 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله انجام تحقیق با استفاده از پرونده سلامت الکترونیک در سیستم های چند بیمارستانی: اهمیت هماهنگی معنایی برای مدیران
عنوان انگلیسی مقاله Conducting Research Using the Electronic Health Record Across Multi-Hospital Systems: Semantic Harmonization Implications for Administrators
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

چالش های هماهنگ سازی داده ها

سفارشی سازی

جایگزینی ابزار های مختلف مبتنی بر شواهد به جای محصول

سیاست های مستند سازی

کیفیت مستند سازی

رابط کاربر

راه حل ها

کنترل نسخه

سفارشی سازی

سیاست های مستند سازی

کیفیت مستند سازی

رابط کاربر

اهمیت

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Administrators play a major role in choosing and managing the use of the electronic health record (EHR). The documentation policies and EHR changes enacted or approved by administrators affect the ability to use clinical data for research. This article illustrates the challenges that can be avoided through awareness of the consequences of customization, variations in documentation policies and quality, and user interface features. Solutions are posed that assist administrators in avoiding these challenges and promoting data harmonization for research and quality improvement. Using data elements from the electronic health record (EHR) for purposes beyond clinical documentation, billing, and administration is a rapidly growing practice (1). The increasing number of EHR installations and several recent national policy initiatives have supported this trend. Meaningful use of electronic health information, mandated by the Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act, involves using EHR and related technology to improve quality, safety and efficiency of patient care; engage patients and families; improve care coordination; and ensure adequate privacy and security for personal health information (2). Further, the Institute of Medicine proposed a learning health system in which we use patient and health care information for research and continuous improvement in health and healthcare (3).

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مدیران نقش عمده ای در انتخاب و مدیریت استفاده از پرونده سلامت الکترونیک(EHR) ایفا می کنند. سیاست های ثبت و مستند سازی و تغییرات پرونده سلامت الکترونیک(EHR) تایید شده توسط مدیران، بر توانایی استفاده از داده های بالینی برای تحقیقات تاثیر می گذارد. این مقاله به بررسی چالش هایی می پردازد که می توان از طریق آگاهی از اثرات سفارشی سازی، تغییرات در سیاست ها و کیفیت مستند سازی و ویژگی های رابط کاربری، از این چالش ها اجتناب کرد. راه حل های ارایه شده به مدیران در اجتناب از این چالش ها و ارتقای هماهنگ سازی داده ها برای تحقیق و بهبود کیفیت کمک می کند.

استفاده از مولفه های داده های مربوط به پرونده سلامت الکترونیک برای اهدافی فراتر از مستند سازی بالینی، صدور صورت حساب و تجویز، یک شیوه به سرعت در حال رشد است(1). افزایش تعداد مراکز تشکیل پرونده سلامت الکترونیک و چندین طرح سیاست گذاری ملی اخیر، موید این روند رو به رشد هستند. استفاده مناسب از اطلاعات سلامت الکترونیک بر اساس قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی(HITECH) مستلزم استفاده از پرونده های سلامت الکترونیک و فناوری های مرتبط برای بهبود کیفیت، ایمنی و کارایی درمان بیمار، افزایش مشارکت بیماران و خانواده ها، بهبود هماهنگی درمان و اطمینان از آموزش مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت برای اطلاعات سلامت شخصی (2) می باشد. به علاوه، موسسه پزشکی، یک سیستم سلامت یادگیری را پیشنهاد کرده است که در آن ما از اطلاعات بیمار و مراقبت های درمانی برای تحقیق و بهبود مستمر سلامت و مراقبت های درمانی استفاده می کنیم(3).

سال انتشار 2014
ناشر Ncbi
مجله  مجله مدیریت پرستاری – Journal of Nursing Administration
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش بیوانفورماتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید