مقاله ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط انتقال محصول و خوراک پتروشیمیایی (2009 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط انتقال محصول و خوراک پتروشیمیایی
عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive risk assessment and management of petrochemical feed and product transportation pipelines
فهرست مطالب خلاصه

1. مقدمه

2. شرح خطوط لوله خوراک و محصولات PETZONE

3. آنالیز جامع مخاطرات خطوط لوله

3.1 رتبه بندی نسبی خطوط لوله

3.2 فاکتور تنظیم کننده

3.2.1 اندیس خرابی شخص ثالث

3.2.2 اندیس خوردگی

3.2.3 اندیس عملیات ناصحیح

3.2.4 اندیس طراحی

3.3 فرکانس خرابی

3.4. غلظت مرگبار

3.5. مدلسازی توزیع ابری سمی

4. الگوریتم آنالیز جامع خطر خط لوله (PCRA)

5. نتایج آنالیز ریسک جامع برای خط لوله کلر

6. آنالیز حساسیت

7. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Complete information is needed for comprehensive risk assessment and management of pipelines. However, obtaining information using quantitative risk assessment (QRA) (probabilistic model) is not readily possible. Thus, in this research, using proAbstractbabilistic and indexing models, an algorithm is developed, which overcomes most of the limitations of the models, and is an appropriate technique for the comprehensive risk assessment and management of pipelines. For this reason, 60 feed and product pipelines of the Mahshahr Petrochemical complexes were evaluated and chlorine pipeline was selected based on high-hazard distances for risk analysis. Furthermore, the relative risk indices were also determined in all parts of the pipeline. The failure rate of the pipeline was assessed on the basis of different failure causes. Heavy Gas Dispersion Model developed by ALOHA software was used for the consequence analysis of chlorine gas in different concentrations. Subsequently, the results of the relative risk assessment indices were used as an adjusting factor to correct the pipeline failure rate and to develop an algorithm for the comprehensive risk assessment technique. Finally, sensitivity analysis of the algorithm was carried out. The present algorithm enables the identification of most of the pipeline failure causes. Application of historical incident data is not only important in risk management and emergency response plans, but is also helpful in evaluating the risk by using acceptable risk criterion, such as ‘‘as low as reasonably practicable’’ (ALARP).
ترجمه بخشی از متن مقاله خلاصه

به منظور ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط لوله اطلاعات کاملی مورد نیاز است. بهرحال، بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی مقدار مخاطرات(QRA) (مدل احتمالاتی) به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین، این مقاله با استفاده از مدل های اندیس گذاری و احتمالاتی مدلی را ارائه می‌دهد که بر بیشتر محدودیت های مدل ها غلبه می کند و یک تکنیک مناسب برای ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط لوله است. به همین دلیل 60 خط لوله محصول و خوراک از مجتمع های پتروشیمی ماهشهر ارزیابی شدند و خطوط لوله کلر به دلیل اینکه فواصل پر خطر زیادی دارند برای ارزیابی خطر انتخاب شدند. بعلاوه اندیس های خطر نسبی نیز در تمام قسمت های خط لوله تعیین شدند. نرخ خرابی های خطوط لوله بر مبنای علل مختلف خرابی ارزیابی شدند. مدل توزیع گاز سنگین از نرم افزار ALOHA برای آنالیزهای بیشتر گاز کلر با غلظت های مختلف استفاده شد. نهایتا اندیس‌های ارزیابی مخاطرات نسبی بدست آمده به عنوان یک فاکتور تنظیم کننده برای تصحیح نرخ خرابی خطوط لوله و برای توسعه یک الگوریتم به عنوان یک تکنیک جامع ارزیابی مخاطرات مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا آنالیز حساسیت الگوریتم انجام شد. این الگوریتم تشخیص بیشتر خرابی های خط لوله را ممکن می سازد. استفاده از داده های رویدادهای قبلی نه تنها در مدیریت مخاطرات و طرح های پاسخ فوری مهم است، بلکه در ارزیابی مخاطرات با استفاده از معیارهای خطر مناسب، مانند معیار “به اندازه کافی پایین که به شکل معقولی قابل کاربرد(ALARP) باشد”، مفید است.

سال انتشار 2009
ناشر الزویر
مجله  مجله پیشگیری از خسارت در صنایع فرآیند – Journal of Loss Prevention in the Process Industries
کلمات کلیدی  خط لوله، خطر نسبی، تجزیه و تحلیل نتیجه، خطر فردی، مدیریت خطر
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش مهندسی سیستم های سلامت، ایمنی صنعتی و بهینه سازی سیستم ها
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع

دیدگاهتان را بنویسید