مقاله سیستم های کولینرژیک در رشد مغز و اختلال ناشی از سموم عصبی: نیکوتین، دود تنباکوی محیطی، ارگانوفسفات ها (2004 الزویر)

عنوان فارسی مقاله سیستم های کولینرژیک در رشد مغز و اختلال ناشی از سموم عصبی: نیکوتین، دود تنباکوی محیطی، ارگانوفسفات ها
عنوان انگلیسی مقاله Cholinergic systems in brain development and disruption by neurotoxicants: nicotine, environmental tobacco smoke, organophosphates
فهرست مطالب نیکوتین به عنوان نوروتوکسیتانت رشد اولیه

سمّیت عصبی تکاملی دود سیگار محیطی: آیا نیکوتین مقصر است؟

سمیت عصبی تکاملی ارگانوفسفات: نه فقط مهار کولین استراز

از این جا به کجا می رویم؟

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Acetylcholine and other neurotransmitters play unique trophic roles in brain development. Accordingly, drugs and environmental toxicants that promote or interfere with neurotransmitter function evoke neurodevelopmental abnormalities by disrupting the timing or intensity of neurotrophic actions. The current review discusses three exposure scenarios involving acetylcholine systems: nicotine from maternal smoking during pregnancy, exposure to environmental tobacco smoke (ETS), and exposure to the organophosphate insecticide, chlorpyrifos (CPF). All three have long-term, adverse effects on specific processes involved in brain cell replication and differentiation, synaptic development and function, and ultimately behavioral performance. Many of these effects can be traced to the sequence of cellular events surrounding the trophic role of acetylcholine acting on its specific cellular receptors and associated signaling cascades. However, for chlorpyrifos, additional noncholinergic mechanisms appear to be critical in establishing the period of developmental vulnerability, the sites and type of neural damage, and the eventual outcome. New findings indicate that developmental neurotoxicity extends to late phases of brain maturation including adolescence. Novel in vitro and in vivo exposure models are being developed to uncover heretofore unsuspected mechanisms and targets for developmental neurotoxicants.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

استیل کولین و انتقال دهنده های عصبی دیگر نقشی منحصر به فرد و تغذیه ای در رشد مغز بازی می کنند. بر این اساس، مواد مخدر و مواد زیستی محیطی که عملکرد انتقال دهنده های عصبی را ارتقا می بخشند یا با آنها تداخل دارند، اختلالات تکامل عصبی را از طریق اختلال در زمان بندی یا شدت اعمال نوروتروفیک موجب می شوند. بررسی کنونی سه سناریوی مواجه، از جمله سیستمهای استیل کولین: نیکوتین ناشی از سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری، مواجه با دود سیگار محیطی (ETS)، و مواجه با حشره کش ارگانوفسفره، کلرپیریفوس (CPF) را مورد بحث قرار می دهد. هر سه ی اینها عوارض جانبی دراز مدت بر فرآیندهای خاص مشارکت کننده در تکثیر و تمایز سلولهای مغز، توسعه و عملکرد سیناپسی، و در نهایت عملکرد رفتاری دارند. بسیاری از این عوارض را می توان در توالی وقایع سلولی حول نقش تغذیه ای استیل کولینعمل کننده بر گیرنده های سلولی و انتقالهای مرتبط علامت دار پیگیری کرد. با این حال، برای کلرپیریفوس، به نظر می رسد که مکانیسمهای غیر کولینرژیک اضافی در ایجاد دوره ی آسیب پذیری رشد، مکانها و نوع آسیب عصبی، و برآمد نهایی اساسی هستند. یافته های جدید نشان می دهند که سمیت عصبی رشد به مراحل آخر تکامل مغز از جمله نوجوانی گسترش می یابد. مدلهای جدید آزمایشگاهی و مواجه ی ارگانیسم برای آشکارسازی مکانیسمهای شناخته نشده ی پیشین و اهداف سمهای عصبی مرتبط با رشد، توسعه می یابند.

سال انتشار 2004
ناشر الزویر
مجله  سم شناسی و فارماکولوژی کاربردی – Toxicology and Applied Pharmacology
کلمات کلیدی  دود سيگار، سموم عصبی، انتقال دهنده های عصبی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20
تعداد صفحات ترجمه مقاله 30
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش مغز و اعصاب
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید