مقاله توصیف و کنترل گازهای بودار در یک محل دفن زباله (2012 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله توصیف و کنترل گازهای بودار در یک محل دفن زباله: یک مطالعه موردی در هانگزو ، چین
عنوان انگلیسی مقاله Characterization and control of odorous gases at a landfill site: A case study in Hangzhou, China
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. توصیف محل و مشکل بو

2.2. مهندسی کنترل بو

2.3. روش های نمونه برداری و آنالیز

2.4. تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج و بحث

3.1. شناسایی گازهای بودار در محل دفن زباله در طول وقوع آلودگی بو

3.2. تاثیر بر تضعیف غلظت بو از طریق مهندسی کنترل بو

3-3- انتشار بو مرتبط با شرایط مختلف محیطی

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Municipal solid waste (MSW) landfills are one of the major sources of offensive odors potentially creating annoyance in adjacent communities. At the end of May 2007, an odor pollution incident occurred at the Tianziling landfill site, Hangzhou, China, where the residents lodged complaints about the intense odor from the landfill, which drew a significant attention from the government. In this study, ambient air monitoring was conducted at the Tianziling landfill site. The main odor composition of the gas samples collected on June 1st 2007 and the reduction of various odorous gases from the samples collected on June 1st 2009 due to the applied odor control techniques were determined using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). In addition, variations of primary odorous gaseous (NH3 and H2S) concentrations at different locations in the landfill site from July 2007 to June 2009 were also investigated by using classical spectrophotometric methods. Results showed that a total of 68 volatile compounds were identified among which H2S (56.58–579.84 lg/m3 ) and NH3 (520–4460 lg/m3 ) were the notable odor components contributing to 4.47–10.92% and 83.91–93.94% of total concentrations, respectively. Similar spatial and temporal shifts of H2S and NH3 concentrations were observed and were significantly affected by environmental factors including temperature, air pressure and wind direction. Odor pollution was worse when high temperature, high humidity, low air pressure, and southeast, northeast or east wind appeared. Moreover, the environmental sampling points of the dumping area and the leachate treatment plant were found to be the main odor sources at the Tianziling landfill site. The odor control technologies used in this project had a good mitigating effect on the primary odorous compounds. This study provides long-term valuable information concerning the characteristics and control of odors at landfill sites in a long run.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

محل دفن زباله های جامد شهری ( MSW) یکی از منابع اصلی بوی نامطبوع است که به طور بالقوه باعث ایجاد دلخوری در جمعیت های مجاور می شود. در پایان ماه می 2007، یک پدیده ی آلودگی بو در محل دفن زباله Tianziling، هانگزو، چین اتفاق افتاد، که در آن ساکنان از بوی شدید از محلهای دفن زباله شکایت کرده و توجه شدید دولت را به خود جلب کرد. در این مطالعه، نظارت بر هوای محیط در محل دفن زباله Tianziling انجام شد. ترکیب بوی اصلی نمونه های گاز جمع آوری شده در اول ژوئن 2007 و کاهش گازهای بودار مختلف از نمونه-های جمع آوری شده در اول ژوئن 2009 به دلیل تکنیک های کاربردی کنترل بو، با استفاده از اسپکترومتری جرمی گاز کروماتوگرافی (GC-MS) تعیین شد. علاوه بر این، تغییرات غلظت های گازی بودار اولیه (NH3 و H2S) در مکان های مختلف در محل دفن زباله از جولای 2007 تا ژوئن سال 2009 با استفاده از روش های کلاسیک اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع 68 ترکیب فرار شناسایی شدند که در میان آن هاH2S (58/56- 84/579 میکروگرم/متر مکعب) و NH3 (520-4460 میکروگرم/متر مکعب) اجزای قابل توجه بو هستند که به ترتیب به میزان 47/4-92/10% و 91/83- 94/93 % در غلظت های نهایی مشارکت دارند. تغییرات مکانی و زمانی مشابه غلظت های H2S و NH3 مشاهده شد و به طور معنی دار تحت تاثیر عوامل محیطی مانند دما، فشار هوا و جهت باد بود. در دمای بالا، رطوبت بالا، فشار هوای کم و بادهای چنوب شرقی، شمال شرقی یا شرقی، آلودگی بو بدتر بود. علاوه بر این، مشخص شد که نقاط نمونه برداری محیطی منطقه جمع آوری زباله و واحد تصفیه شیرابه منابع اصلی بود در محل دفن زباله Tianziling هستند. تکنولوژی های کنترل بو استفاده شده در این پروژه، اثر کاهش دهنده ی خوبی بر ترکیبات اولیه بودار داشته است. این بررسی اطلاعات ارزشمند طولانی مدتی را در مورد ویژگی های بو و کنترل آن در محل دفن زباله در دراز مدت فراهم می-کند.

سال انتشار 2012
ناشر الزویر
مجله   مدیریت پسماند – Waste Management
کلمات کلیدی   بو، زباله های شهری، دفن زباله، عوامل محیطی، هانگزو، چین
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 30
مناسب برای رشته محیط زیست
مناسب برای گرایش  ارزیابی و مدیریت پسماند، آلودگی محیط زیست
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته محیط زیست (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید