مقاله تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از سونوگرافی: دستوالعمل فعلی، انتقاد و به روز رسانی احتمالی (2017 Austinpublishinggroup)

عنوان فارسی مقاله تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از سونوگرافی: دستوالعمل فعلی، انتقاد و به روز رسانی احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Ultrasound...

مقاله دیابت شیرین بارداری (2016 Theprofesional)

عنوان فارسی مقاله دیابت شیرین بارداری عنوان انگلیسی مقاله GESTATIONAL DIABETES MELLITUS فهرست مطالب چکیده معرفی مواد روش‌ها نتایج بحث نتیجه بخشی از متن...