مقاله شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران (2016 Ijpa)

عنوان فارسی مقاله شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران
عنوان انگلیسی مقاله Prevalence of Trichomoniasis among 18-48 Year-old Women in Northwest of Iran
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

نتایج

بحث

نتیجه‌گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Background: The aims of this study were to examine the prevalence of trichomoniasis among women aged 18 to 48 yr in Ardabil, northwestern Iran and the relationship between demographic factors and the risk of infection. Methods: Vaginal discharge samples of 914 women aged 18 to 48 yr, referred to Gynecology Clinic of Sabalan Hospital of Ardabil, Iran in 2014, were collected and Trichomonas vaginalis infection was examined using wet mount and Dorset culture medium. In addition, demographic data was collected using a questionnaire as well as clinical examination, and analyzed with SPSS ver. 16, using Chi-square test, and t-test. Results: Of the 914 samples studied, 3.38% by wet mount and 4.48% by parasite culture were infected by T. vaginalis. Sensitivity of direct or wet mount method was 75.6% compared to culture method (standard). We found a significant statistical relationship between trichomoniasis infection and preterm birth (P=0.011). Conclusion: The prevalence of trichomoniasis in Ardabil compared to global statistics (5%-74%) is low. Interestingly, the results of this study (4.84%) were consistent with the results obtained in Tabriz (4.46%).

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سابقه و هدف: هدف این مطالعه، بررسی شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله ساکن استان اردبیل واقع در شمال غرب ایران و بررسی ارتباط بین فاکتورهای جمعیتی و خطر ابتلا به عفونت است.

روش‌ها: نمونه‌های ترشحات واژینالی 914 زن 18 تا 48 ساله که به درمانگاه زنان بیمارستان سبلان استان اردبیل (ایران، 2014) مراجعه کرده بودند؛ جمع‌آوری شد و ابتلا به عفونت تریکوموناس واژینالیس با استفاده از لام مرطوب و محیط کشت دورسه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات دموگرافیک با استفاده از پرسشنامه و همچنین معاینه بالینی جمع‌آوری شدند و با استفاده از نسخه 16 نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: از 914 نمونه مورد مطالعه، آلودگی به تریکوموناس واژینالیس توسط روش لام مرطوب 3.38 درصد و توسط روش کشت انگل 4.48% تعیین شد. حساسیت روش مستقیم یا لام مرطوب در مقایسه با روش کشت (روش استاندارد) ، 75.6% بود. ما یک رابطه آماری معنی‌دار بین عفونت تریکومونیازیس و تولد زودرس یافتیم (p=0.011).

نتیجه‌گیری: شیوع تریکومونیازیس در استان اردبیل در مقایسه با آمار جهانی (74%-5)، پایین است. جالب توجه است، نتایج این مطالعه (4.84%) با نتایج به دست آمده در تبریز (4.46%) مشابه بود.

سال انتشار 2016
ناشر Ijpa
مجله  مجله انگل شناسی ایران – Iranian Journal of Parasitology
کلمات کلیدی  تریکومونیازیس، تریکوموناس واژینالیس، شیوع، زنان، ایران
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 6
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش ویروس شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی و جراحی زنان و زایمان
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید