مقاله رده بندی شاخص ها برای تولید پایدار (2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله رده بندی شاخص ها برای تولید پایدار
عنوان انگلیسی مقاله Categorization of indicators for sustainable manufacturing
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. بررسی مجموعه های شاخص

3. تجزیه و تحلیل شاخص ها

3.1. پوشش دامنه

3.2. معیارهای ارزیابی برای یک شاخص

3.3. ویژگی های یک شاخص

4. طبقه بندی شاخص ها در تولید پایدار

4.1. رویکرد رده بندی شاخص

4.2. مخزن شاخص

4.3. زیررده بندی

4.3.1. شاخص های حفاظت از محیط زیست

4.3.2. شاخص های رشد اقتصادی

4.3.3. شاخص های رفاه اجتماعی

4.3.4. شاخص های مدیریت عملکرد

4.3.5. شاخص های پیشرفت فن آورانه

5. قابلیت کاربرد مخزن شاخص های NIST

5.1 تعیین شاخص های قابل کاربرد

مرحله 1: تنظیم هدف پایداری

مرحله 2: انتخاب شاخص ها

مرحله 3: مشخص نمودن عملکرد

مرحله 4: مشخص نمودن رویه اندازه گیری

مرحله 5: تحلیل داده ها

مرحله 6: گزارش

مرحله 7: تصمیم گیری مدیریت

مرحله 8: ارزیابی تاثیر

5.2 درک سطوح مختلف موفقیت

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The manufacturing industry is seeking an open, inclusive, and neutral set of indicators to measure sustainability of manufactured products and manufacturing processes. In these efforts, they find a large number of stand-alone indicator sets. This has caused complications in terms of understanding interrelated terminology and selecting specific indicators for different aspects of sustainability. This paper reviews a set of publicly available indicator sets and provides a categorization of indicators that are quantifiable and clearly related to manufacturing. The indicator categorization work is also intended to establish an integrated sustainability indicator repository as a means to providing a common access for manufacturers, as well as academicians, to learn about current indicators and measures of sustainability. This paper presents a categorization of sustainability indicators, based on mutual similarity, in five dimensions of sustainability: environmental stewardship, economic growth, social well-being, technological advancement, and performance management. Finally, the paper explains how to use this indicator set to assess a company’s manufacturing operations.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

صنعت تولید به دنبال یک مجموعه گسترده، فراگیر و مشخص از شاخص ها برای اندازه گیری پایداری محصولات تولید شده و فرآیندهای تولید است. در این تلاش ها، آنها تعداد زیادی از مجموعه های شاخص مستقل را می یابند. این کار از نظر درک واژگان مرتبط و انتخاب شاخص های خاص برای جنبه های مختلف پایداری باعث پیچیدگی های مختلفی شده است. در این مقاله, مجموعه ای از مجموعه های شاخص در دسترس عموم بررسی شده است, و یک طبقه بندی از شاخص های قابل سنجش و به وضوح مرتبط با تولید ارائه شده است. کار طبقه بندی شاخص نیز برای ایجاد یک منبع شاخص های پایداری یکپارچه به عنوان ابزاری برای ارائه دسترسی مشترک برای تولید کنندگان، و همچنین دانشگاهیان برای یادگیری در مورد شاخص های فعلی و اقدامات پایداری در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک طبقه بندی از شاخص های پایداری، بر اساس شباهت متقابل، در پنج بعد از پایداری ارائه شده است: حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، پیشرفت فنی، و مدیریت عملکرد. سرانجام، این مقاله نحوه استفاده از این مجمووعه شاخص برای ارزیابی عملیات های تولید یک شرکت را توضیح می دهد.

سال انتشار 2012
ناشر الزویر
مجله  شاخص های زیست محیطی – Ecological Indicators
کلمات کلیدی  تولید پایدار، شاخص پایداری، اندازه گیری پایداری، زیرساخت اندازه گیری پایداری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته مدیریت و مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش مدیریت صنعتی، تولید و عملیات و تولید صنعتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید