مقاله اشتعال کاتالیستی ترکیب متان/ هوا در مونولیت های فوم فلزی (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اشتعال کاتالیستی ترکیب متان/ هوا در مونولیت های فوم فلزی
عنوان انگلیسی مقاله Catalytic Combustion of CH4/Air Mixtures over Metal Foam Monoliths
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- ازمایش

2-1 مواد

2-3 شرایط ازمایشی و دستگاه احتراق

3- نتایج و بحث

3-1 تست های فعالیت

4- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Utilizing a catalyst in micro burners is an only possible solution to help stabilize fuel combustion. The present work focuses on investigating the catalytic combustion of methane over metal foam monolithic catalysts. The 4.8wt.% and 3.2wt.% Pd/Al2O3/Fe-Ni metal foams (Foam I and II) were prepared through a series of treatment of coating and impregnation. The catalytic performance of both the metal forms for methane catalytic combustion was tested in a catalytic reaction system. The results showed that Form I exhibited higher catalytic activity at low reaction temperature. The reaction temperature and flow rate of reactant mixture play an important role on the reactivity of the catalysts. The results also disclosed that the methane concentration has a weak impact on the catalytic activity, which means that the metal foams developed are effective in a wide range of fuel-air ratios.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

استفاده از یک کاتالیزور در میکروبرنر ها تنها راه حل ممکن برای کمک به تثبیت اشتعال سوخت است. این مقاله بر اشتعال کاتالیستی متان بر روی کاتالیزور های مونولیت های فوم فلزی تاکید دارد. 4.8 درصد وزنی و 3.2 درصد وزنی فوم های فلزی Pd/Al2O3/Fe-Ni ( فوم 1 و 2) از طریق یک سری از تیمار های پوشش دهی و اشباع تولید شد. عملکرد کاتالیستی هر دو فرم فلزی برای اشباع کاتالیستی متان در یک سیستم واکنش کاتالیستی تست شد. دمای واکنش و سرعت جریان ترکیب واکنش نقش مهمی در واکنش پذیری کاتالیزور ایفا می کند. نتایج نشان داد که غلظت متان دارای اثر ضعیفی بر روی فعالیت کاتالیستی دارد که بدین معنی است که فوم های فلزی در طیف وسیعی از نسبت های هوا- سوخت موثر هستند.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
کلمات کلیدی  فوم فلزی، کاتالیزور های مونولیتیک، اشتعال کاتالیستی متان، سوختگاه کوچک
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4
تعداد صفحات ترجمه مقاله 6
مناسب برای رشته شیمی و مهندسی انرژی
مناسب برای گرایش شیمی کاتالیستی، سیستم های انرژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید