مقاله تصفیه زیستی آب خاکستری با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی (2007 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تصفیه زیستی آب خاکستری با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی
عنوان انگلیسی مقاله Biological treatment of grey water using sequencing batch reactor
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روشها

1. 2 خصوصیات فاضلاب

2. 2 پیکره بندی سیستم

3. 2 راه اندازی SBR

4. 2 روشهای تحلیلی

3. نتایج و بحث

1. 3 عملکرد SBR

2. 3. پروفایل های غلظت مواد مغذی و ماده آلی

1. 2. 3 پروفایل های حذف N

2. 2. 3 پروفایل های حذف PO4

3. 2. 3 خصوصیات حذف COD

4. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The aim of this study was to investigate the application of sequencing batch reactor (SBR) technology for treating grey water collected at outlet of showers room of students. The performance of SBR was satisfactory as the effluent had respectively 20 and 5 mg/L of COD and BOD. Applied two hydraulic retention times (HRTs) showed that the nitrogen and phosphorus removal could be improved while adapting to load variations.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف این مطالعه، پژوهش کاربرد فناوری راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه آب خاکستری بود که در مجرای خروجی اتاق دوش دانش آموزان جمع شده بود. عملکرد SBR رضایت بخش بود، زیرا سیال خروجی به ترتیب دارای 20 و 20mg/L، COD و BOD بود. دو زمان ماند هیدرولیکی (HRT) استفاده شده نشان دادند که از طریق سازگاری با تغییرات بار، حذف نیتروژن و فسفر را می توان بهبود بخشید.

سال انتشار 2007
ناشر الزویر
مجله  نمک زدایی – Desalination
کلمات کلیدی  آب خاکستری، SBR، HRT، عملکرد
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته محیط زیست
مناسب برای گرایش بازیافت و مدیریت پسماند و آب و فاضلاب
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید