مقاله کلان داده ها در نوآوری باز بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها) و شرکت های بزرگ: گرایش ها, فرصت ها و چالش ها (2017 وایلی)

عنوان فارسی مقاله کلان داده ها در نوآوری باز بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها) و شرکت های بزرگ: گرایش ها, فرصت ها و چالش ها
عنوان انگلیسی مقاله Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges
فهرست مطالب 1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

1.2. کلان داده ها در یک نگاه اجمالی

2.2. نوآوری باز در دوره کلان داده: SME ها درمقابل شرکت های بزرگ

3. کلان داده ها در استراتژی های نواوری باز

1.3. گرایش ها

2.3. فرصت ها

3.3.چالش ها

4. مفهوم نواوری باز در برنامه های کاربردی کلان داده ها

1.4.چگونه کلان داده ها می توانند استراتژی نواروی باز را پشتیبانی کنند

2.4. متخصص داده ها تکشاخ جدید است.

3.4. حریم خصوصی، تهدیدها یا فرصت ها؟

4.4. مالکیت معنوی: دنیای باز

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی The notion of ‘Big Data’ has recently been attracting an increasing degree of attention from scholars and practitioners in an attempt to identify how it may be leveraged to create innovative solutions and business opportunities. Specifically, Big Data may come from a variety of sources, especially sources outside the usual boundaries of organizations, and it represents an interesting and emerging opportunity for sustaining and enhancing the effectiveness of the so‐called open innovation paradigm. However, to the best of our knowledge, no prior works have provided a broad overview of the use of Big Data for open innovation strategies. We aim to fill this gap. In particular, we have focused our investigation on two types of companies: small and medium‐sized enterprises (SMEs) and big corporations, reviewing the major academic works published so far and analysing the main industrial applications on this topic. As a result, we provide a relevant list of the main trends, opportunities, and challenges faced by SMEs and large corporations when dealing with Big Data for open innovation strategies.
ترجمه بخشی از متن مقاله

اخیرا مفهوم  کلان داده توجه زیادی از محققین و متخصصین را جلب کرده است و در حال تلاش برای شناسایی چگونگی استفاده از آن برای  ایجاد راه حل های نوآورانه و فرصت های تجاری هستند. بویژه, ممکن است کلان داده ها از منابع مختلفی مخصوصا از منابع خارج از مرزهای معمول سازمان  سرچشمه بگیرند.  و نشاندهنده ی یک فرصت جالب و در حال ظهور برای حفظ و افزایش اثربخشی به اصطلاح پارادایم نوآورانه باز است. با این حال, باتوجه به دانش ما, هیچ یک از آثار قبلی, یک بررسی وسیعی در استفاده از کلان داده ها برای استراتژی های نواوری باز ارائه ندادند. هدف ما پرکردن این شکاف است. بطورخاص, ما بررسی های خود را روی دو نوع از شرکت ها تمرکز کردیم: شرکت های کوچک و متوسط (SME ها) و شرکت های بزرگ و به مرورِ  آثار مهم علمی منتشر شده و تحلیل برنامه های صنعتی مهم درباره ی این موضوع پرداختیم. درنتیجه, ما فهرستی از گرایشات, فرصت ها و چالش هایی که شرکت های کوچک و متوسط (SME ها) و شرکت های بزرگ هنگام برخورد با کلان داده (Big Data) در استراتژی های نواوری باز با آن مواجه اند, را ارائه کردیم.

سال انتشار 2017
ناشر وایلی
مجله  مدیریت نوآوری و خلاقیت – Creativity and Innovation Management
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17
تعداد صفحات ترجمه مقاله 34
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش نوآوری تکنولوژی، مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید