مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی: پایه و اساسی برای علم مدرن (2016 Academic Journals)

عنوان فارسی مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی: پایه و اساسی برای علم مدرن
عنوان انگلیسی مقاله Basics of animal cell culture: Foundation for modern science
فهرست مطالب مقدمه

روش کشت سلول

کشت اولیه

کشت Subculture ( یا کشت فرعی یا زیر کشت)

کشت تک لایه

کشت معلق

کشت چسبنده

تراکم و انتشار سلول

انواع سیستم های کشت

Batch

کشت با جریان پیوسته

کینیتیک های رشد در کشت سلول

الزامات برای کشت سلولی

معیارهای انتخاب محیط کشت

محیط حاوی سرم

محیط بدون سرم

استفاده از مواد مغذی در کشت سلول

شرایط دیگربرای کشت سلول: اثر pH، درجه حرارت و اکسیژن در رشد سلول

ذخیره سازی و انجماد

شناسایی رده ی سلولی

تجزیه و تحلیل مورفولوژی و STR

کروموزومی و کاریوتیپ تجزیه و تحلیل:

تجزیه و تحلیل ایزوآنزیم

الایزا الایزا

تست های برای آلودگی های میکروبی

آزمایشاتی که برای آلودگی متقاطع درون گونه

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی The culture of animal cells is one of the major aspects of science which serves as a foundation for most of our recent discoveries. The major areas of application include cancer research, vaccine manufacturing, recombinant protein production, drug selection and improvement, gene therapy, stem cell biology, monoclonal antibody production, in vitro fertilization technology, cryopreservation and in vitro production of hormones. Cells can be propagated, expanded and divided into identical replicates, which can be characterized, purified and preserved by freezing. This article reviews the basic aspects of animal cell culture for modern day research.
ترجمه بخشی از متن مقاله

کشت سلول های حیوانی یکی از جنبه های اصلی علم می باشد که بعنوان پایه و اساس بسیاری از اکتشافات اخیر ما بکار می رود. بخش های عمده ای از برنامه ها عبارتند از تحقیقات سرطان، تولید واکسن، تولید پروتئین نوترکیب، انتخاب مواد دارویی و بهبود آن، ژن درمانی، زیست شناسی سلول های بنیادی، تولید آنتی بادی مونوکلونال، فناوری لقاح در شرایط آزمایشگاهی ، انجماد اسپرم وتولیدهورمون ها در آزمایشگاه. سلول ها می تواند تکثیر شوند، گسترش یابند و به تکرار یکسان تقسیم شوند، که می تواند مشخص شود، خالص شود و به وسیله ی انجماد حفظ شود. این مقاله به بررسی جنبه های اساسی کشت سلول های حیوانی برای تحقیقات مدرن و روز می پردازد.

سال انتشار 2016
ناشر Academic Journals
مجله   بیوتکنولوژی و تحقیقات بیولوژی مولکولی – Biotechnology and Molecular Biology Reviews
کلمات کلیدی   کشت سلول های حیوانی ، انجماد سلول ، نگه داری سلول
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته زیست شناسی و پزشکی
مناسب برای گرایش علوم سلولی و مولکولی، پزشکی مولکولی و علوم جانوری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید