مقاله قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد: شواهدی از کشورهای منتخب ASEAN (سال 2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد: شواهدی از کشورهای منتخب ASEAN
عنوان انگلیسی مقاله Bank market power and revenue diversification: Evidence from selected ASEAN countries
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2 – نمونه و روش شناسی

1-2 : نمونه

پنج کشور دیگر عضو آسه آن به این علل کنار گذاشته شده اند

2-2 روش

1-2-2 مدل

2-2-2 معیار تنوع در آمدی بانک ها

3-2-2 معیارهای قدرت بازار بانک

4-2-2 متغیرهای خاص کشور، صنعت، ساختگی و بانک

3- نتایج

1-3 مقادیر میانگین داده های کشور

2-3 : ماتریس همبستگی

3-3- ارتباط بین قدرت بازار بانکی و تنوع درآمد

4-3 نتایج متغیرهای کنترل خاص بانک ، ساختگی ، صنعت و کشور

نسبت تمرکز بازار

4 – نتیجه گیری

پیوست A : آزمون های قدرت

A-1 آزمون جایگزینی برای موارد درونی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper examines the association between bank market power and revenue diversification using a sample of 153 commercial banks from five Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam). We find a non-linear relationship between bank market power and revenue diversification, where at lower degrees of market power (in loan and deposit markets) banks concentrate on revenue diversification. In contrast, those with greater market power focus more on traditional interest-based products. Our findings also indicate that credit losses experienced earlier, during and after the Asian financial crisis have encouraged ASEAN banks to diversify into non-traditional activities to compensate for their excessive losses. When the markets recovered and loan demand increased, however, traditional interest-based business has become more important. These results remain consistent across all models providing robust results.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط بین قدرت بازار بانکی و تنوع درآمد با استفاده از یک نمونه ی متشکل از 153 بانک تجاری در پنج کشور عضو انجمن ملل آسیایی جنوب شرقی ( ASEAN ) یعنی اندونزی ، مالزی ، فیلیپین، تایلند، ویتنام می پردازد . نتایج نشان می‌دهد که یک ارتباط غیرخطی بین قدرت بازار بانکی و تنوع درآمد وجود دارد که در آن، در درجات پایین تر قدرت بازار (در بازار های وام و سپرده) ، بانک ها بر تنوع درآمد تمرکز می کنند. در مقابل ، کشورهای دارای قدرت بازار بیشتر بر محصولات سنتی مبتنی بر بهره تمرکز می کنند . نتایج هم چنین نشان می‌دهد که ضرر و زیان‌های اعتباری در طول و پس از بحران مالی آسیا ، بانک‌های آسه آ ن را تشویق به تنوع بخشیدن بر فعالیت های غیر سنتی کرده است تا ضرر و زیان ها را جبران نماید. به هر حال، هنگامی که بازارها بهبود یافته و تقاضای وام افزایش یافت، کسب و کار سنتی مبتنی بر بهره مهم تر شد. این نتایج مطابق با تمام مدل هایی است که نتایج قوی ارائه داده‌اند.

سال انتشار 2012
ناشر الزویر
مجله  مجله اقتصاد آسیایی – Journal of Asian Economics
کلمات کلیدی  قدرت بازار، تنوع درآمد، آسه آن، شاخص لرنر
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مدیریت و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش مدیریت مالی، بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید