مقاله کاربرد تشخیص خارج از زبان برای تشخیص عبارت گفتاری (2010 IEEE)

 

 

عنوان فارسی مقاله کاربرد تشخیص خارج از زبان (out-of-language) برای تشخیص عبارت گفتاری
عنوان انگلیسی مقاله Application Of Out-Of-Language Detection To Spoken Term Detection
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2- STD مبتنی بر شبکه‌های گفتاری که توسط LVCSR ایجاد شده‌اند

1-2- سیستم LVCSR

2-2 – ارزیابی سیستم STD به‌تنهایی

3- واحد تشخیص OOL

1-3- ارزیابی واحد تشخیص OOL به‌تنهایی

4- ترکیب سیستم‌های تشخیص OOL و STD

5- بحث و نتیجه‌گیری

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

This paper investigates the detection of English spoken terms in a conversational multi-language scenario. The speech is processed using a large vocabulary continuous speech recognition system. The recognition output is represented in the form of word recognition lattices which are then used to search required terms. Due to the potential multi-lingual speech segments at the input, the spoken term detection system is combined with a module performing out-oflanguage detection to adjust its con¿dence scores. First, experimental results of spoken term detection are provided on the conversational telephone speech database distributed by NIST in 2006. Then, the system is evaluated on a multi-lingual database with and without employment of the out-of-language detection module, where we are only interested in detecting English terms (stored in the index database). Several strategies to combine these two systems in an ef¿cient way are proposed and evaluated. Around 7% relative improvement over a stand-alone STD is achieved.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

این مقاله، تشخیص عبارت‌های گفتاری انگلیسی را در یک سناریوی چندزبانه‌ی محاوره‌ای بررسی می‌کند. گفتار، با استفاده از یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته¬ی با واژگان بزرگ، پردازش می‌شود. خروجی بازشناخت، به شکل شبکه‌های بازشناخت گفتار ارائه می‌شود که سپس برای جستجوی عبارت‌های موردنیاز مورداستفاده قرار می‌گیرند. با توجه به بخش‌های گفتاری چندزبانه‌ی بالقوه در ورودی، سیستم تشخیص عبارت گفتاری، به‌منظور تنظیم (تعدیل) امتیازهای اطمینان خودش، با یک واحد (مدل) اجراکننده‌ی تشخیص خارج از زبانی ترکیب می‌شود. اول، نتایج آزمایشگاهی تشخیص عبارت گفتاری، بر اساس داده پایگاه‌های گفتاری تلفنی محاوره‌ای که توسط NIST در سال 2006 منتشرشده بودند، به دست آمدند. سپس این سیستم بر اساس یک داده پایگاه چندزبانه‌ی دارای و بدون استفاده از واحد تشخیص خارج از زبان ارزیابی شد، که در اینجا ما تنها به تشخیص عبارت‌های انگلیسی علاقه‌مند بودیم (که در فهرست داده پایگاه ذخیره‌شده بودند). چندین استراتژی برای ترکیب این 2 سیستم در یک مسیر اثربخش، پیشنهاد و ارزیابی‌شده است. حدود 7% افزایش (بهبود) نسبی، نسبت به کاربرد STD به‌تنهایی، به دست آمد.

سال انتشار 2010
ناشر آی تریپل ای
مجله   کنفرانس بین المللی آکوستیک پردازش گفتار و سیگنال – International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing
کلمات کلیدی  تشخیص عبارت گفتاری (STD)، بازشناسی گفتار پیوسته با واژگان بزرگ (LVCSR)، درجه اطمینان (CM)، تشخیص خارج از زبان (OOL).
 صفحات مقاله انگلیسی 4
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش هوش مصنوعی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید