مقاله نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین (2017 تیلور و فرانسیس)

 

 

عنوان فارسی مقاله نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد
عنوان انگلیسی مقاله Anti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery of daunorubicin against acute myeloid leukemia
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد و حیوانات

رده سلولی

آماده سازی ناقل

آماده سازی نیوزوم

آماده سازی نیوزوم کونژوگه با آنتی بادی ضد CD123 (CD123-NS)

تعیین مشخصات نیوزوم ها

اندازه گیری اندازه و پتانسیل زتا

کارایی انکپسوله کردن دارو (EE%)

مطالعه آزاد سازی یا رهش در In vitro

آنالیز سطوح سلولی CD123

مطالعه برداشت سلولی در شرایط آزمایشگاهی in vitro

آنالیز فلوسایتومتری

آنالیز میکروسکوپ های کانونی

مطالعه سمیت سلولی در شرایط آزمایشگاهی in vitro

بررسی بقا در محیط زنده in vivo:

آنالیز های آماری

بحث و نتیجه گیری

آماده سازی و تعیین مشخصات وزیکول ها

آزاد سازی دارو در محیط غیر زنده

بیان CD123 در سلول های AML

هدف گیری اختصاصی CD123 و برداشت CD123-NS

آزمایشات رقابتی

سمیت سلولی در نیوزوم های لود شده با DNR

بررسی بقا در محیط زنده in vivo

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

A novel niosomal delivery system was designed and investigated for the targeted delivery of daunorubicin (DNR) against acute myeloid leukemia (AML). Anti-CD123 antibodies conjugated to Mal-PEG2000-DSPE were incorporated into normal niosomes (NS) via a post insertion method to afford antibody-modified niosomes (CD123-NS). Next, NS was modified with varying densities of antibody (0.5 or 2%, antibody/Span 80, molar ratio), thus providing L-CD123-NS and H-CD123-NS. We studied the effect of antibody density on the uptake efficiency of niosomes in NB4 and THP-1 cells, on which CD123 express differently. Our results demonstrate CD123-NS showed significantly higher uptake efficiency than NS in AML cells, and the uptake efficiency of CD123-NS has been ligand densitydependent. Also, AML cells preincubated with anti-CD123 antibody showed significantly reduced cellular uptake of CD123-NS compared to control. Further study on the uptake mechanism confirmed a receptor-mediated endocytic process. Daunorubicin (DNR)-loaded H-CD123-NS demonstrated a 2.45- and 3.22-fold higher cytotoxicity, compared to DNR-loaded NS in NB4 and THP-1 cells, respectively. Prolonged survival time were observed in leukemic mice treated with DNR-H-CD123-NS. Collectively, these findings support that the CD123-NS represent a promising delivery system for the treatment of AML.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

یک سیستم انتقال نیوزومی جدید طراحی شده و به منظور انتقال هدفمند دائونوروبیسین (DNR) علیه لوسمی میلوئیدی حاد (AML) مورد بررسی قرار گرفت. آنتی بادی ضد CD123 کونژوگه شده به Mal-PEG2000-DSPE با استفاده از روش post insertion داخل نیوزوم نرمال وارد شد تا نیوزوم همراه شده با آنتی بادی (CD123-NS) بدست آید. سپس نیوزوم با غلظت های مختلف آنتی بادی (5/0 یا 2 درصد، آنتی بادی/span 80 نسبت مولار) تعدیل گردید که L-CD123-NS و H-CD123-NS بدست آمد. ما تاثیر غلظت آنتی بادی بر کارایی برداشت نیوزوم در سلول های NB4 و THP-1 را مورد بررسی قرار دادیم که بیان CD123 متفاوتی دارند. نتایج ما بیانگر این بود که CD123-NS در سلول های AML، کارایی برداشت بیشتری نسبت به NS نشان می دهد و کارایی برداشت وابسته به غلظت لیگاند می باشد. همچنین سلول های AML که از قبل با آنتی بادی ضد CD123 انکوبه شده بودند، کاهش قابل توجهی در برداشت سلولی CD123-NS نسبت به کنترل نشان می دادند. مطالعه بیشتر در مورد مکانیسم برداشت، فرآیند داخل سولی وابسته به گیرنده را تایید کرد. H-CD123-NS لود شده با دائونوروبیسین در مقایسه با NS لود شده با این دارو در سلول های NB4 و THp-1، به ترتیب 45/2 و 22/3 برابر سمیت سلولی بیشتری نشان می داد. در موش های مبتلا به لوسمی که با DNR-H-CD123-NS درمان شده زمان بقا اقرایش یافته بود. در مجموع، این یافته ها از قابلیت امیدوارکننده استفاده از CD123-NS به عنوان یک سیستم انتقال جدید برای درمان AML حمایت می کند.

سال انتشار 2017
ناشر تیلور و فرانسیس
مجله  انتقال دارو – Drug Delivery
کلمات کلیدی  نیوزوم، CD123، هدف قرار دادن دارو، میلوئید حاد
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته داروسازی
مناسب برای گرایش داروشناسی و داروسازی صنعتی یا فارماسیوتیکس
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته داروسازی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید